nieuws
20/10/2017 - 00:00

Op 18 oktober bereikte het Estse voorzitterschap een voorlopig akkoord met vertegenwoordigers van het Europees Parlement over een verordening tot verlenging van de bestaande bepalingen voor luchtvaartactiviteiten van de EU-verordening betreffende het emissiehandelssysteem (ETS) na 2016 en over de voorbereiding van de toepassing van de wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021.

studie
20/10/2017 - 00:00

Dit jaar hebben we in Vlaanderen meer overschrijdingen gemeten voor fijn stof dan in dezelfde periode vorig jaar. In Antwerpen riep dat de vraag op of de lage-emissiezone (ingevoerd 1 februari 2017) wel effect heeft.

studie
17/10/2017 - 00:00

Op 13 oktober heeft de Raad (Milieu) zijn standpunt vastgesteld over de verordening inzake de verdeling van de inspanningen, die bindende jaarlijkse emissiestreefcijfers voor elke lidstaat voor de periode 2021-2030 bevat.

nieuws
29/05/2017 - 00:00

De Raad keurde een algemene oriëntatie goed over een hervorming van het systeem voor typegoedkeuring en markttoezicht voor motorvoertuigen.

Deze grote hervorming zal het huidige systeem moderniseren, aanpassen aan nieuwe technologieën die op de markt beschikbaar zijn en de controleproeven op emissiegegevens van voertuigen verbeteren.

studie
05/04/2017 - 00:00

Er is in onze maatschappij steeds meer aandacht voor de (geur)hinder en emissie-effecten die optreden bij het stoken van hout in houtkachels. Daarom heeft ECN onlangs in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu een overzicht opgesteld van de mogelijkheden voor emissiereductie bij deze vorm van stoken.

studie
04/04/2017 - 00:00

De Commissie en de lidstaten wisten al meer dan tien jaar dat de uitstoot van stikstofoxide door dieselwagen tijdens labotesten duidelijk verschilde met metingen op de wegen. Het Parlement keurde de aanbevelingen goed waarin het de Commissie en de lidstaten vraagt om nu snel te handelen om de testen en controles voor nieuwe agens op Europese wegen te verbeteren. 

studie
17/02/2017 - 00:00

Het EP ging woensdag akkoord met de plannen om de daling van de uitstoot van broeikasgassen te versterken met hulp van EU-koolstofmarkt (EU ETS) om zo het klimaatbeleid in lijn te brengen met de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Europarlementsleden stellen voor om jaarlijks het aantal veilbare “koolstofkredieten” (emissierechten) te verminderen met 2,2% en de capaciteit van de stabiliteitsreserve (MSR) voor 2019 te verdubbelen om de overvloed van de rechten op de markt te absorberen.

studie
01/03/2016 - 00:00

Luchtvervuiling zorgt voor meer dan 400.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in Europa. Voertuigen, vooral dieselvoertuigen, zijn één van de belangrijkste bronnen van stikstofoxiden (NOx), waaronder giftige stikstofdioxide.