nieuws
10/01/2017 - 00:00

Op 23 februari 2017 wordt de nieuwe Europese project-m.e.r. richtlijn (2014/52/EU)  in de Vlaamse regelgeving omgezet. Dit gebeurt samen met de  omgevingsvergunning die dan ook van kracht wordt.

nieuws
10/01/2017 - 00:00

De project-MER procedure is vanaf 23 februari 2017 geïntegreerd in de omgevingsvergunningsprocedure. Als je nieuwe MER’s opstart, hou je best al rekening met de nieuwe procedure en werkwijze.

nieuws
23/02/2016 - 00:00

Op 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning in werking getreden. De Vlaamse Regering keurde het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning goed op 27 november 2015.