nieuws
23/02/2018 - 00:00

Voor containerwoningen of mini-huisjes die in de tuin geplaatst worden, zijn een vergunning en een architect vereist. In de pers verschijnen berichten die de zaken anders voorstellen, maar het bouwen van losstaande containerwoningen is wel degelijk vergunningsplichtig, ook als de oppervlakte kleiner is dan 40 m².

nieuws
30/01/2018 - 00:00

nv Ghelamco Invest uit Ieper heeft op 14 september 2017 een omgevingsvergunning aangevraagd bij Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. De vergunningsaanvraag voor de bouw en exploitatie van een Eurostadion op Parking C geweigerd.

nieuws
01/01/2018 - 00:00

Op 1 januari schakelden alle gemeenten over naar de omgevingsvergunning, die voortaan de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangt.

nieuws
29/09/2017 - 00:00

Op 22 september 2017 wijzigde de Vlaamse Regering principieel diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving.

nieuws
26/05/2017 - 00:00

Het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen (OMV) werkt nog niet naar behoren. Het Vlaams Parlement heeft daarom beslist dat de gemeenten nog tot 1 januari 2018 onder de huidige wetgeving kunnen blijven werken via het loket voor digitale bouwaanvragen (DBA).

nieuws
26/05/2017 - 00:00

Op 23 februari is de regelgeving rond de omgevingsvergunning in werking getreden. Sindsdien zijn er echter toepassingsproblemen geweest met het te gebruiken omgevingsloket en uitwisselingsplatform. Dat betekent dat er problemen kunnen ontstaan vanaf 1 juni 2017, waneer de regelgeving in heel Vlaanderen van toepassing wordt. 

nieuws
17/02/2017 - 00:00

Het decreet van 3 februari 2017 over de regels tot implementatie van de omgevingsvergunning is op 9 februari 2017 in het Belgisch Staatsblad verschenen. We lichten de belangrijkste punten toe.

nieuws
30/01/2017 - 00:00

Op 25 januari 2017 heeft het Vlaams Parlement het decreet over de regels tot implementatie van de omgevingsvergunning aangenomen. Dit decreet zal eerstdaags door de Vlaamse Regering worden bekrachtigd en in het Belgisch Staatsblad verschijnen. We lichten de belangrijkste punten toe.

nieuws
24/01/2017 - 00:00

Minister Schauvliege heeft bij ministerieel besluit van 16 januari 2017 een aantal aanpassingen doorgevoerd aan de verschillende formulieren die bij de omgevingsvergunning horen.

De wetgeving voorziet dat de omgevingsvergunning in werking treedt vanaf 23 februari 2017. 

nieuws
20/01/2017 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag de implementatie van de omgevingsvergunning op 23 februari 2017 goedgekeurd.