nieuws
21/05/2019 - 00:00

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters heeft in een ministerieel besluit de voorlopige bandingfactor van 0,843 vastgelegd voor het drijvende zonnepanelenpark ‘Cable Park Terhills’ in de stad Dilsen-Stokkem. Op basis van de voorlopige bandingfactor krijgt de investeerder een idee van de steun waar hij recht op heeft. 

nieuws
05/04/2019 - 00:00

Op 21 maart 2019 heeft minister Van den Heuvel een nieuwe luchtvaartadvieskaart vastgesteld. Die treedt in werking op 1 april 2019.

nieuws
29/03/2019 - 00:00

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel heeft een omgevingsvergunning verleend voor de verdere exploitatie van het Circuit Zolder. De vergunning wordt verleend voor de verdere uitbating van de bestaande site en activiteiten, en voor enkele technische aanpassingen zoals vernieuwing van airco’s en schouwputten.

nieuws
15/03/2019 - 00:00

Het Grondwettelijk Hof heeft de regeling dat tegen een omgevingsvergunning enkel een administratief beroep bij de bevoegde overheid, respectievelijk een jurisdictioneel beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan worden ingesteld indien tijdens het openbaar onderzoek over de vergunningsaanvraag een gemotiveerd bezwaar werd ingediend, vernietigd.

nieuws
01/02/2019 - 00:00

Deze adviesvraag handelt over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering

nieuws
11/09/2018 - 00:00
nv Goodman Vilvoorde Logistics (Belgium) heeft beroep aangetekend bij Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, tegen een beslissing van de provincie Vlaams-Brabant van 8 februari 2018.
nieuws
20/04/2018 - 00:00

Zoals eerder aangekondigd keurde de Vlaamse Regering op 8 maart een wijzigingsbesluit goed waarbij de sociaaleconomische vergunning voor kleinhandelsactiviteiten en de vergunning voor vegetatiewijzigingen vanaf 1 augustus 2018 geïntegreerd zijn in de omgevingsvergunning. Het wijzigingsbesluit regelt ook nog een aantal andere elementen.

nieuws
16/03/2018 - 00:00

Na advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering op 8 maart 2018 definitief diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving

nieuws
09/03/2018 - 00:00

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving.

nieuws
23/02/2018 - 00:00

Voor containerwoningen of mini-huisjes die in de tuin geplaatst worden, zijn een vergunning en een architect vereist. In de pers verschijnen berichten die de zaken anders voorstellen, maar het bouwen van losstaande containerwoningen is wel degelijk vergunningsplichtig, ook als de oppervlakte kleiner is dan 40 m².