nieuws
05/04/2019 - 00:00

Kom kijken hoe ons platteland door Europese en Vlaamse steun verder evolueert!

nieuws
12/03/2019 - 00:00

TU Delft, Shell en diverse Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) investeren samen 5 miljoen euro in de ontwikkeling van elektrochemische technologie voor verduurzaming van de petrochemische industrie. Zij werken onder meer aan een doorbraaktechnologie om CO2 en water via duurzame elektriciteit om te zetten in koolwaterstoffen.

studie
08/03/2019 - 00:00

Een nieuw ontwerp om woningen aardgasvrij te maken met lokaal opgewekte zonnewarmte heeft van de RVO vanuit de Topsector Energie een subsidie van 350.000 euro gekregen. Met het ontwerp wordt flink meer CO₂ bespaard dan andere aardgasvrije oplossingen. TU Delft is penvoerder van het project en ontwikkelt en test samen met onder meer Deltares en Greenvis het zogenoemde ‘DeZONNET’-concept.

nieuws
19/02/2019 - 00:00

De conferentie ‘Climate Change and Oceans Preservation’ vond plaats in het Brusselse Egmontpaleis en werd georganiseerd door de FOD Volksgezondheid op initiatief van de ministers Marghem en De Backer. Het is de eerste bijeenkomst op hoog niveau die deel uitmaakt van de strategie van het ‘Ocean Pathway’-proces, dat de oceanen op de formele agenda van de klimaatonderhandelingen wil plaatsen.

studie
27/11/2018 - 00:00

At first glance, it almost sounds crazy. Can we really take carbon dioxide emissions from an industrial plant and store them underground? To find out, research is currently taking place to test if such an idea is not only viable but safe, and prove that to the public.

nieuws
21/09/2018 - 00:00

Bereken jouw voetafdrukwinst door gebruik compost en digestaat.

 

 

nieuws
19/06/2018 - 00:00

Een veelbelovende manier om zonne-energie op te slaan is in de vorm van een brandstof. De belangrijkste stap hierbij  – het omzetten van CO2 naar CO – kun je met een plasma zeer efficiënt doen. Maar hoe werkt dit precies? Fysicus Bart Klarenaar ontrafelde het proces in groot detail en promoveerde gisteren cum laude op zijn onderzoek.

studie
04/06/2018 - 00:00

Team FAST, een studententeam van de TU Eindhoven, ontwikkelt een generator voor bouwplaatsen die elektriciteit opwekt door middel van duurzaam geproduceerd mierenzuur. 

studie
04/05/2018 - 00:00

Air pollutant emissions are the cause of 400 000 premature deaths in the EU per year, major respiratory diseases and significant healthcare costs. 

studie
13/04/2018 - 00:00

Emissions of carbon dioxide from new passenger cars have dropped in a number of European countries where a range of taxes, subsidies and other incentives are used to encourage consumers to purchase lower-carbon-dioxide (CO2) emitting vehicles. The number of countries offering incentives for electric vehicles in particular, continues to grow, according to European Environment Agency (EEA).