nieuws
03/05/2019 - 00:00

“Kosten die niet rechtstreeks met energie te maken hebben maar nodig zijn om het algemeen beleid te financieren, moeten in de toekomst uit de elektriciteitsfactuur.” Dat zei Vlaams minister van Energie Lydia Peeters tijdens een debat in Hasselt. 

nieuws
19/03/2019 - 00:00

De commissie Energie van het Vlaamse parlement heeft het ontwerpdecreet Digitale Meter goedgekeurd. Daarbij werden ook de amendementen aangenomen die eigenaars van zonnepanelen garanderen dat ze gedurende 15 jaar na indienstname hetzelfde of een hoger rendement hebben als bij een terugdraaiende teller.  

studie
01/02/2019 - 00:00

De voorbije maanden voerde PwC in opdracht van de VREG een studie uit met als doel een internationale vergelijking van de elektriciteits- en aardgasdistributienettarieven en de totale energiefactuur in de jaren 2014-2018.

nieuws
01/02/2019 - 00:00

Deze adviesvraag handelt over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering

nieuws
28/11/2018 - 00:00

De Vlaamse distributienetbeheerders zullen de toegang van Energy People tot hun net beëindigen op 1 januari 2019 omdat deze leverancier niet langer de nodige waarborgen kon bieden. Klanten van Energy People kiezen best voor eind december een andere elektriciteits- en/of aardgasleverancier.

nieuws
09/04/2018 - 00:00

De Vlaamse regering versoepelt de mogelijkheid om een rechtstreekse verbinding te maken tussen een producent van hernieuwbare energie en één nabijgelegen afnemer.

studie
09/02/2018 - 00:00

In het kader van een komende hervorming van de tariefstructuur wees de VREG een studie over de herziening van de tariefstructuur van de distributienettarieven elektriciteit toe aan EnergyVille/VITO. Het eindrapport werd recent voorgesteld. 

nieuws
15/12/2017 - 00:00

De VREG legt via zijn tariefmethodologie een inkomensplafond op aan de Vlaamse elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders, die op basis hiervan hun tariefvoorstellen indienden. We hebben na controle van deze voorstellen de distributienettarieven voor 2018 goedgekeurd.

nieuws
24/11/2017 - 00:00

Het Hof van Beroep te Brussel sprak zich op 22 november uit in de rechtszaak tegen de VREG over de tariefmethodologie voor de periode 2017-2020. Het prosumententarief blijft bestaan. 

nieuws
09/06/2017 - 00:00

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein reageert positief op het nieuws dat Eandis een obligatielening uitgeeft gericht op de particuliere belegger. ‘Het is belangrijk dat burgers mee kunnen investeren in ons distributienet en daar ook rendement uithalen.’