nieuws
13/12/2018 - 00:00

There is a growing awareness that the global energy transition will not succeed unless it finds ways to decarbonise the “hard-to-abate” sectors like industry and heavy transport, while providing sufficient flexibility to balance electricity grids all year round.

studie
03/12/2018 - 00:00

Door de sterke toename van het aantal lokale zonne- en windenergieprojecten bereikt het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen in Nederland zijn maximale capaciteit. Nieuwe projecten en initiatieven op het gebied van duurzame energieopwekking kunnen daardoor in de knel komen. In plaats van het verzwaren van het regionale elektriciteitsnet, wat kostbaar en tijdrovend is, zijn ‘flexibiliteitsdiensten’ een mogelijk alternatief om de pieken van de lokaal geproduceerde duurzame energie te kunnen opvangen. Hiervoor bestaan verschillende oplossingen, zoals de inzet van batterijen, vraagsturing bij lokale gebruikers of de omzetting van elektriciteit in waterstof. 

nieuws
08/10/2018 - 00:00

Colruyt Group opent zijn eerste publieke waterstoftankstation. In het DATS 24-station in Halle (Dassenveld) kunnen klanten voortaan terecht voor alle klassieke en groene brandstoffen. Waaronder dus ook 100 % groene waterstof, geproduceerd met hernieuwbare stroom van energiespecialist Eoly. De integratie van een waterstofpomp in een ‘traditioneel’ tankstation is uniek in Europa. 

nieuws
02/02/2018 - 00:00

Op vraag van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein heeft de Vlaamse regering het licht op groen gezet voor de uitbreiding van de zero-emissiepremies. De premies voor elektrische auto’s worden verhoogd tot het niveau van vorig jaar en zullen ook in 2019 hetzelfde blijven. Voor waterstofwagens wordt de tegemoetkoming verhoogd naar 4.000 euro. 

nieuws
27/10/2017 - 00:00

Eind 2018 moet de eerste waterstofmolen ter wereld een feit zijn. Dat is de inzet van een samenwerkingsovereenkomst tussen initiatiefnemer HYGRO, windturbinefabrikant Lagerwey en onderzoeksinstituut ECN.

studie
05/06/2017 - 00:00

Waterstof is een veelbelovende energiedrager die steeds belangrijker wordt. Maar het kan gevaarlijk zijn, omdat het brandbaar is en moeilijk te detecteren. Om veilig gebruik te kunnen maken van waterstof als energiebron, zijn daarom sensoren nodig die zelfs de kleinste waterstoflekken kunnen opsporen. Wetenschappers van TU Delft, KU Leuven en het Rutherford Appleton Laboratory (VK) ontdekten dat het metaal hafnium hiervoor uitermate geschikt is. 

nieuws
28/04/2017 - 00:00

Vrijdag 28 april besliste de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein om de premie voor elektrische voertuigen uit te breiden. Binnenkort zal ook een privépersoon die kiest voor een leasewagen, kunnen genieten van de premie.

studie
16/12/2016 - 00:00

De bedrijven HYGRO en Composite Agency doen samen met ECN, Energy Expo en Energy Valley onderzoek naar de haalbaarheid om waterstof te produceren uit offshore windenergie, om dit vervolgens in te zetten als groene transportbrandstof. Hiervoor heeft het consortium recent subsidie ontvangen van de Topsector Energie.

nieuws
09/12/2016 - 00:00

De Vlaamse Regering keurde vrijdag op voorstel van minister van Energie Bart Tommelein een aanpassing aan het energiebesluit goed. ‘We vereenvoudigen de procedure om een premie voor een elektrische wagen aan te vragen. De aanvraag zal voortaan in één stap gebeuren in plaats van twee. En we zorgen ervoor dat wie de premie misliep, die alsnog kan krijgen’, aldus Tommelein.

studie
06/05/2016 - 00:00

Vlaamse en Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen gaan samen aan de slag met het demonstreren van waterstof als duurzame energiebron in Interregproject Waterstofregio 2.0.