nieuws
11/01/2019 - 00:00

Hoeveel stikstof en fosfor komt er minder in het oppervlaktewater terecht door de toepassing van bemestingsvrije stroken?

nieuws
07/12/2018 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 7 december, beslist om 1,27 miljoen euro te investeren in de inrichting van een nieuw koppelingsgebied, namelijk Zelzate-Zuid, dat tot doel heeft om de leefbaarheid van de kanaaldorpen in de Gentse Kanaalzone te verbeteren.

studie
02/06/2014 - 12:50

Elk najaar worden in de periode van 1 oktober tot en met 15 november heel wat landbouwpercelen bemonsterd voor een nitraatresidubepaling. De Vlaamse Landmaatschappij evalueert de metingen van het nitraatresidu en bundelt de resultaten elk jaar in een nitraatresidurapport.