studie
05/02/2016 - 00:00

Door het gewijzigde landbouwbeleid en de aangepaste erosie- en mestwetgeving, hebben heel wat landbouwers af te rekenen met bemestingsbeperkingen of bijkomende teelten in het areaal.

nieuws
23/09/2014 - 00:00

Dit voorjaar hebben toezichthouders van de dienst Handhaving van de Mestbank extra controles uitgevoerd in de gebieden rond de MAP-meetplaatsen waar de maximale nitraatconcentratie schommelt rond de norm van 50 mg nitraat per liter.

nieuws
31/01/2014 - 13:50

De VLM roept de landbouwers op om aan het begin van het bemestingsseizoen 2014 bijzondere voorzichtigheid aan de dag te leggen. De komende maanden zijn namelijk cruciaal in het halen van de doelstellingen voor de waterkwaliteit in MAP4.