nieuws
21/01/2020 - 00:00
  • No safe level for lead in PVC products 
  • Commission’s proposal not compatible with REACH regulation 
  • Parliament to vote on whether or not to veto the Commission regulation at February plenary
nieuws
17/01/2020 - 00:00

Om richting te geven aan de transitie naar een circulaire economie (CE), heeft het kabinet meerdere doelen nodig. Anders dan bij de reductie van broeikasgasemissies (gemeten in CO2-equivalenten), heeft CE-beleid onvoldoende houvast aan één kwantitatief en afrekenbaar doel. Daarvoor zijn de verschillen in de effecten van grondstoffengebruik te groot.

nieuws
03/01/2020 - 00:00

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) publiceerde op 20 december 2019 de afvalcijfers 2018 van onze Vlaamse bedrijven en gezinnen. De recyclag egraad van het Vlaamse afval blijft uitzonderlijk hoog: 65% van het huishoudelijk afval , 68% van het productie-afval uit onze industrie en 79% van het totale bedrijfsafval krijgt vandaag een tweede leven. 
 

brochure
18/12/2019 - 00:00

Grondstoffen zijn niet oneindig en hergebruik wordt de norm. Laat je via onze nieuwe brochure inspireren en ontdek hoe je zelf kan overstappen naar circulaire productie.

nieuws
17/12/2019 - 00:00

Sinds 19 november 2019 is het aanvaardingsplichtconvenant voor afvalbanden van kracht. Zo’n  convenant is een verbintenis tussen de OVAM en één of meer organisaties die producenten of invoerders vertegenwoordigen waarop de aanvaardingsplicht van toepassing is. Het convenant legt meer concreet vast op welke manier aan de aanvaardingsplicht voldaan wordt.

studie
27/11/2019 - 00:00

Een onlangs ontdekte groep recyclebare plastics lijkt een veelbelovend alternatief voor het moeilijk recyclebare harde plastic. Onderzoekers van de TU Eindhoven ontdekten dat niet alleen de temperatuur, maar ook de dichtheid invloed heeft op de bewerkbaarheid van deze nieuwe vorm van plastics.

nieuws
20/11/2019 - 00:00

In 2017 hebben 150 organisaties samen met Vlaanderen Circulair, de OVAM The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu de Green Deal Circulair Aankopen ondertekend. Twee jaar verder kunnen we meer dan 100 aankoopexperimenten tonen, wat een primeur is voor Europa! De 150 deelnemende bedrijven en overheden hebben gedurende twee jaar een opleidingstraject gevolgd en zijn al na een paar maanden gestart met het effectief omzetten van de leerlessen in de praktijk.

nieuws
08/11/2019 - 00:00

Bebat en de OVAM roepen in een campagne van 25 oktober tot 15 november op om lege batterijen in te leveren: bij alle Vlaamse gezinnen samen liggen er in totaal ruim 84 miljoen, na recyclage goed voor 2118 ton grondstoffen om terug in omloop te brengen. Concreet gaat het om 450 ton ijzer en 300 ton zink, en om maar liefst 10 ton kobalt en 35 ton nikkel, zeer waardevolle materialen.

nieuws
21/10/2019 - 00:00

Vlaanderen is een goudmijn voor waardevolle grondstoffen. En dit zonder dat we het zelf beseffen. Bij een gemiddeld Vlaams gezin liggen ongeveer 30 gebruikte batterijen verborgen. Dat staat gelijk aan een groot volume van onbenutte waardevolle grondstoffen bij al die gezinnen. Door deze lege batterijen in te leveren kunnen we tot wel 10 ton kobalt en 35 ton nikkel terug in omloop brengen. Bebat en de OVAM starten daarom vandaag de ‘gezocht’ campagne om gezinnen op te roepen hun gebruikte batterijen in te leveren.

brochure
18/09/2019 - 00:00

De OVAM en het departement Omgeving en de afdeling Handhaving van de Vlaamse overheid willen dit jaar meer aandacht besteden aan het sorteergedrag in bedrijven.