nieuws
09/10/2018 - 00:00

Heel wat landbouwers zijn bereid om verder te gaan dan de huidige beheerovereenkomsten als ze daarvoor een correcte vergoeding krijgen. Het gaat om maatregelen met een grotere winst voor biodiversiteit, milieu of landschap.

nieuws
23/06/2017 - 00:00

Grasstroken die aangelegd worden binnen een beheerovereenkomst, mogen niet als doorgang gebruikt worden. U mag er dus niet op wandelen of rijden met een voertuig. Doet u dat toch, dan riskeert de landbouwer een lagere vergoeding voor zijn overeenkomst.

nieuws
20/03/2017 - 00:00

De hellende percelen op de waterscheiding tussen IJzer- en Leiebekken hebben sterk te lijden onder erosie. Telkens het fel regent, stroomt er een aanzienlijke hoeveelheid vruchtbaar bodemmateriaal met het water mee van de akkers. De gevolgen zijn groot, zowel voor landbouwers, burgers, weg- en waterbeheerders als voor de waterkwaliteit. 

nieuws
27/01/2017 - 00:00

De VLM bezorgde aan 1211 landbouwers hun definitieve overeenkomst. Samen zullen zij de komende 5 jaar meer dan 5000 percelen, kleine landschapselementen, gras- en bloemenstroken op een milieu- en natuurvriendelijke manier beheren.

nieuws
30/10/2015 - 00:00

Uit verschillende hoeken kwamen signalen over de problematische uitvoerbaarheid en contraproductieve neveneffecten van de verplichtingen op het vlak van de erosiebestrijding in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De landbouwsector, die als primaire sector rechtstreeks geconfronteerd wordt met de verplichtingen, haalde knelpunten aan.

nieuws
22/07/2014 - 10:32

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege verleent voor de eerste jaarhelft van 2014 aan tien gemeenten in totaal 650.000 euro subsidies voor erosiebestrijding.

studie
21/01/2014 - 09:28

With issues such as erosion, soil sealing, carbon capture and contaminated land of growing public concern and policy focus, this brand-new LIFE Focus publication takes a timely look at LIFE and Soil protection

nieuws
05/12/2013 - 21:03

Naar aanleiding van de VN-Wereldbodemdag onderstreepte Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege vandaag op de landbouwbeurs Agribex het belang van gezonde bodems en bodembescherming. Zij verleent dit jaar 1,7 miljoen euro aan gemeenten voor het aanstellen van erosiecoördinatoren en het uitvoeren van kleinschalige werken. Vooral de inzet van de erosiecoördinatoren sedert 2010 heeft een gunstig effect op de erosiebestrijding.