studie
08/12/2017 - 00:00

De OVAM heeft een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van toeslagstoffen bij grondwaterverontreinigingen met gechloreerde solventen.

nieuws
07/12/2017 - 00:00

iFLUX, de nieuwste spin-off van UAntwerpen en VITO, ontwikkelde een innovatieve grondwatermonitor om de verspreiding van bodemverontreiniging nauwkeurig en efficiënt in kaart brengen.

studie
19/10/2017 - 00:00

Maar liefst 51% van de 2 254 deelnemers aan de campagne ‘Steek je kop niet in ’t zand… weet jij welk grondwater uit je put komt?’ gebruikt putwater om te drinken, te koken, de afwas te doen of zichzelf te wassen. Om gezondheidsrisico’s te beperken, zou bij deze vormen van gebruik de kwaliteit van het putwater regelmatig gecontroleerd moeten worden. Dit wordt vaak niet gedaan.©

studie
03/07/2017 - 00:00

In gebieden met intensieve veehouderij komt antibiotica voor in het grondwater tot circa 25 meter diepte. Dat concluderen onderzoekers van de TNO Geologische Dienst Nederland en het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht na metingen. 

nieuws
21/04/2017 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 21 april 2017, een actualisering van de grondwatertarieven goedgekeurd.

nieuws
12/04/2016 - 00:00

Lekker en goedkoop putwater oppompen in je eigen tuin: geef toe, het klinkt aanlokkelijk. Maar is dat wel gezond? Wie putwater drinkt, moet rekening houden met een mogelijke vervuiling van het grondwater.

nieuws
11/04/2016 - 00:00

De wijziging van bijlage 2.4.1. van VLAREM II betreft de beoordeling van de chemische toestand van een grondwaterlichaam en de beoordeling van de kwantitatieve toestand van een grondwaterlichaam.

nieuws
09/07/2014 - 00:00

Vandaag start het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021. Deze plannen bepalen wat Vlaanderen kan doen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen.

nieuws
19/02/2014 - 17:11

In maart en april voert de VMM metingen uit aan de kust om de verziltingstoestand van het grondwater te bepalen. Voor dit elektromagnetisch onderzoek worden helikopters met een meetsonde ingezet. Het gaat om het grondwater in het oostelijk gedeelte van de kustvlakte, dus op het grondgebied van Knokke, Damme en Brugge.

brochure
30/09/2013 - 10:53

Het rapport bespreekt de in 2011 gemeten concentraties arseen, boor, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel en zink in het freatisch en primair grondwatermeetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij.