studie
08/01/2020 - 00:00

De voorbije maand december is het grondwater op heel veel locaties gestegen, maar in 80% van de gevallen blijft de grondwaterstand in Vlaanderen laag voor de tijd van het jaar.

nieuws
07/01/2020 - 00:00

Vlaanderen investeert meer dan 4 miljoen euro in innovatieve projecten die waterschaarste in periodes van droogte kunnen inperken. Dat besliste de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir. De zogenaamde ‘proeftuinen droogte’ bestaan vooral uit het (her)gebruik van water en samen een strategische watervoorraad aanleggen. De VMM staat in voor de begeleiding van de projecten.

studie
19/11/2019 - 00:00

Consumption of clothing, footwear and household textiles in the European Union (EU) uses annually about 1.3 tonnes of raw materials and more than 100 cubic metres of water per person, according to a European Environment Agency briefing. A wide-scale change towards circular economy in textiles production and consumption is needed to reduce its greenhouse gas emissions, resource use and pressures on nature. 

nieuws
25/10/2019 - 00:00

Bij een optimale zuurtegraad (pH) van de bodem, verbetert zowel het financiële rendement voor de landbouwers als de waterkwaliteit. Die win-winsituatie is een belangrijke conclusie uit een studie van de Bodemkundige Dienst van België, in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij.

nieuws
21/10/2019 - 00:00

De toezichthouders van de Mestbank gaan vanaf november opnieuw op pad om de teeltvrije zones langs de waterlopen te controleren. ​De afgelopen twee jaar is daar al intensief op gecontroleerd. Bij overtredingen kregen de landbouwers in het verleden overwegend aanmaningen. Om de waterkwaliteit te verbeteren zal de Mestbank dit jaar strenger optreden en onmiddellijk een proces-verbaal opmaken bij duidelijke overtredingen. ​

studie
01/04/2019 - 00:00

Het grondwater in Vlaanderen is zich stilaan aan het herstellen na de droge zomer. Op de meeste plaatsen zijn de grondwaterstanden al een heel stuk gestegen na de droge zomer, maar normaal moet het grondwater in deze periode van het jaar zijn hoogste niveau bereiken. Dit niveau bereiken we op de meeste plaatsen nog niet. Vooral in het oosten van Vlaanderen blijven de standen laag voor de tijd van het jaar.

studie
29/03/2019 - 00:00

De VMM en de Vlaamse Landmaatschappij irganiseerden een geslaagde studievoormiddag voor landbouwadviseurs en andere stakeholders. We zoomden in op de relatie tussen bemesting en nitraat in grondwater.

nieuws
19/11/2018 - 00:00

Minerale olie, vluchtige minerale olie, heptaan, hexaan, cyclohexaan en methylcyclohexaan, en dat zowel in de bodem als in het grondwater: het Vilvordit-terrein is ernstig vervuild. Het gaat om een zogeheten historische verontreiniging, die is ontstaan tussen 1930 en 1958.

nieuws
15/10/2018 - 00:00

Gezinnen die in Vlaanderen grondwater gebruiken of klant zijn van Brabant Water, krijgen jaarlijks een heffing toegestuurd door de VMM. Zo betalen ze mee voor de zuivering van het afvalwater. Binnenkort krijgen deze gezinnen het heffingsbiljet voor 2018 in de bus.

studie
21/09/2018 - 00:00

De OVAM voerde een verkennende studie uit waarbij de mogelijke bronnen van verontreinigingsparameters geïnventariseerd werden. Op een aantal geselecteerde terreinen met mogelijke hotspots werden vervolgens metingen in bodem, grondwater en waar mogelijk ook waterbodem, uitgevoerd. Op basis van deze beperkte set aan metingen blijkt dat in een groot deel van de bodem- en grondwatermonsters verhoogde concentraties aan PFAS (overschrijding van de rapportagegrens met een bepaalde factor) worden vastgesteld.