nieuws
09/03/2018 - 00:00

Op 26 februari 2018 heeft België het Verdrag van Minamata inzake kwik geratificeerd, dat op 20 augustus 2017 in werking is getreden. Dankzij de nauwe samenwerking tussen de partners van de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen, in het bijzonder binnen het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM), wordt België de 89e partij bij dit nieuwe Verdrag. 

nieuws
19/05/2017 - 00:00

De Europese Unie heeft vorige week op het VN-hoofdkwartier in New York de aanzet gegeven tot de inwerkingtreding van het wereldwijde verdrag tot vermindering van de blootstelling aan kwik.

De bekrachtiging van het Verdrag van Minimata inzake kwik bevestigt de toonaangevende rol die Europa speelt in de bescherming van de gezondheid van de burgers en het milieu over de hele wereld.

nieuws
10/10/2013 - 10:35

Op 10 en 11 oktober 2013 zal er in Japan een nieuw internationaal verdrag worden ondertekend om de uitstoot van kwik te controleren en terug te dringen. De ondertekeningsceremonie wordt georganiseerd in Minamata, ter ere van de slachtoffers van de kwikvervuiling die in de jaren '50-'60 in die baai heeft plaatsgevonden.