nieuws
28/01/2019 - 00:00
  • Belastingverdragen: multilateraal instrument tegen belastingontwijking door grondslaguitholling en winstverschuiving
  • Stad Kortrijk: overdracht gewestwegen
  • Bouwvrije stroken langs autosnelwegen
  • Samenwerkingsakkoord financiering strategische spoorweginfrastructuren: ontwerp van instemmingsdecreet
  • Wijziging verscheidene scheepvaartwetten voor de optimalisatie van het handhavingsbeleid in de scheepvaart
  • Wijziging diverse decreten met betrekking tot het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid
  • Planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete
  • Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad): benoeming voorzitter
  • Soortenbesluit: wijzigen bepalingen
nieuws
22/06/2018 - 00:00

De Minaraad is er tevreden over dat hij om advies gevraagd werd over het voorontwerp Vlaams Energieplan voor de periode 2021-2030. Dit energiedeel zal gebruikt worden in het kader van “de Vlaamse input voor de energie-aspecten van het ontwerp Belgische Nationaal Energie- en Klimaatplan”. 

studie
07/10/2013 - 09:33

Wil Nederland een rol van betekenis blijven spelen in de wereldeconomie, dan zal het land fors moeten inzetten op vergroening. Concurrerende buurlanden – vooral Duitsland en Denemarken – zijn al verder door ambitieuze, langjarige doelstellingen en forse investeringen in kennis. De vergroening kan niet alleen van bedrijven komen, de overheid heeft een belangrijke rol. Wat nodig is, is een stevig groen innovatiebeleid dat meer dan nu ondersteuning van vernieuwende kleine, snelgroeiende bedrijven centraal zet: de uitdagers.