nieuws
19/02/2019 - 00:00

Vlaanderen heeft een serieuze historische erfenis van verontreinigde gronden ten gevolge van zijn rijke industriële geschiedenis. Daar ondervinden we nog altijd hinder van. De OVAM wil tegen 2036 voor alle historische bodemverontreinigingen minstens de sanering opstarten. 

nieuws
19/01/2019 - 00:00

De hoeveelheid opgeruimde asbestdaken is de afgelopen vijf jaar ruim verdubbeld. In 2014 is zo’n 6 miljoen vierkante meter gesaneerd, 2018 komt naar verwachting boven de 12 miljoen vierkante meter uit.

nieuws
19/11/2018 - 00:00

Aan de Scheldeoever in Hoboken, even ten zuiden van Antwerpen, stond tot 1928 een gasfabriek. Die droeg in de loop der jaren verschillende namen, onder meer Antwerpse Gasmaatschappij nv en Imperial Continental Gas Association. Later kocht Umicore de terreinen gedeeltelijk op en bouwde er een fabriek.

nieuws
19/11/2018 - 00:00

Aan de Kwintijnpoort in Dendermonde, net buiten de stadskern, was tot 1970 een kabelslagerij actief. Het grondwater is er verontreinigd geraakt met VOCl (vluchtige organische chloorverbindingen), en dat over een afstand van meer dan 200 meter en tot een aanzienlijke diepte. Momenteel worden er woningen opgetrokken.

nieuws
19/11/2018 - 00:00

Dat gezonde waterbodems belangrijk zijn, daar is iedereen het over eens. Hoe we ze weer gezond krijgen, daar verschillen de meningen (nog) over. Daarom organiseerde de OVAM samen met de Vereniging van Erkende Bodemsaneringsdeskundigen (VEB) op 24 september een eerste Waterbodemdag. 

nieuws
13/11/2018 - 00:00

Op 20 juli keurde de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege het Actieplan asbestafbouw goed. Dit Actieplan streeft naar een asbestveilig Vlaanderen via de invoering van een asbestinventaris en een gefaseerde verwijdering van risicovolle asbesttoepassingen tegen 2034 en 2040. 

nieuws
30/03/2018 - 00:00

Voor garage-, carrosserie- en landbouwmachinebedrijven die kampen met bodemverontreiniging en zich zorgen maken over de kosten voor hun erfopvolgers, is er goed nieuws... 

nieuws
23/02/2018 - 00:00

Het Vlaams Parlement keurde op 29 november 2017 een wijziging in het Bodemdecreet goed.
Op 12 februari 2018 zijn een aantal nieuwe bepalingen in werking getreden. 

nieuws
19/01/2018 - 00:00

Op 29 november 2017 keurde het Vlaams Parlement een wijziging van het Bodemdecreet goed. Die maakt het mogelijk om voor 2036 te starten met de sanering van alle verontreinigde gronden in Vlaanderen. 

studie
15/12/2017 - 00:00

Tegen 2036 wil de OVAM minstens gestart zijn met de sanering van alle historische bodemverontreinigingen in Vlaanderen. Dat betekent dat bodemonderzoeken en -saneringen in een stroomversnelling moeten raken. De Gemeentelijke Inventaris speelt daarbij een cruciale rol.