nieuws
04/07/2019 - 00:00

Vanaf 1 april 2019 zijn de nieuwe standaardprocedures van kracht. Ook voor de aanlevering van de GIS-informatie treden een aantal wijzigingen op.

nieuws
06/10/2017 - 00:00

De Raad (EU-ambassadeurs) bepaalde op 4 oktober zijn onderhandelingsstandpunt over een besluit tot intrekking van de richtlijn gestandaardiseerde rapportage (Richtlijn 91/692/EEG) en tot wijziging van 6 daarmee verband houdende wetgevingsbesluiten.

brochure
20/09/2013 - 10:47

Water is gezond en vormt dé basis van een evenwichtige voeding. Geregeld water drinken is dus de boodschap, ook op school! Kraantjeswater geniet de voorkeur: het water is direct beschikbaar, het is gezond en goedkoop en er is geen verpakking en transport nodig.