nieuws
18/09/2018 - 00:00

Nederland kent de afgelopen maanden een ongebruikelijk lange droogteperiode met gevolgen voor de natuur, landbouw, scheepvaart en economie. In het voorjaar kregen grote delen van het land te maken met piekbuien, met op meerdere plaatsen wateroverlast als gevolg. In januari hadden ze een aantal forse stormen waarbij voor het eerst alle vijf stormvloedkeringen werden gesloten.  De extremen van het weer kunnen in het laaggelegen land grote effecten hebben.

studie
25/08/2017 - 00:00

Op 29 augustus 2017 start tussen Ameland en Terschelling een 5-weeks meetprogramma om de wisselwerking tussen wind, golven, zandverplaatsing en bodemleven in kaart te brengen. Deze kennis is nodig om te bepalen hoe het Nederlandse Kustbeleid vanaf 2020 wordt ingericht, om ons land te beschermen tegen zeespiegelstijging.

studie
26/05/2017 - 00:00

De zeespiegel op aarde stijgt. Onderzoekers van de TU Delft en een aantal andere Europese universiteiten brengen nu een rapport uit met een reconstructie van de wereldwijd gemiddelde zeespiegelstijging sinds 1902. Het onderzoek wijst uit dat de gemiddelde stijging vóór 1990 langzamer was dan eerder gedacht, terwijl de cijfers voor 1993-2012 even hoog zijn als die van onafhankelijke satellietobservaties. 

studie
08/04/2016 - 00:00

Het kabinet trekt meer geld uit voor wetenschappelijk onderzoek op de Noord- en Zuidpool. Van 2016 tot en met 2020 stelt Nederland jaarlijks 4,1 miljoen euro beschikbaar.

nieuws
30/08/2013 - 09:43

De Europees commissaris voor Klimaat, Connie Hedegaard, vertegenwoordigt de Europese Unie op de jaarlijkse vergadering van het Pacific Islands Forum (PIF), die van 3 tot en met 5 september zal worden gehouden in Majuro, Marshalleilanden. Dit jaar gaat de vergadering over het antwoord van het Stille Oceaangebied op klimaatverandering.