nieuws
27/05/2019 - 00:00

Air pollution is a growing concern in Europe and globally. CleanAir@School initiative is putting focus on air quality around Europe’s schools by involving children, parents and teachers in measuring pollutant concentrations. The project is a joint initiative of the European Environment Agency and the European Network of the Heads of Environmental Protection Agencies.

studie
26/04/2019 - 00:00

Mensen die in een buurt met sterke luchtverontreiniging wonen klagen meer over depressieve gevoelens. 

nieuws
12/04/2019 - 00:00

Vanaf 2 januari 2020 wordt Bisfenol A, erkend als hormoonverstoorder, verboden in thermisch papier. In dit perspectief, organiseerde de Afdeling Productbeleid en Chemische Stoffen van onze FOD, samen met de FOD Economie en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), een workshop om alternatieven voor Bisfenol A te bespreken.

nieuws
29/03/2019 - 00:00

Maintaining natural capital is vital for the function of our societies and people’s well-being. A new briefing from the European Environment Agency (EEA) analyses how to plan for green infrastructure and ecosystem restoration, which in turn can enhance biodiversity, support green economy and create job opportunities.

studie
18/03/2019 - 00:00

Implementing EU air quality legislation to protect human health and the environment from pollution can be demanding for countries and cities. The European Environment Agency (EEA) has published a report, that summarises key findings on the cities’ progress over the past five years and highlights on-going challenges for improving air quality at the local level. 

nieuws
08/03/2019 - 00:00

Op dit moment maakt het klimaat volop onderwerp van debat uit, maar komt de biodiversiteit weinig aan bod. De mens realiseert zich nu pas de rijkdom, waarde en kwetsbaarheid van de biodiversiteit en de diensten die de ecosysteemdiensten leveren.

nieuws
18/05/2018 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft de Vlaamse regering vandaag een rookverbod in voertuigen in het bijzijn van kinderen tot 16 jaar goedgekeurd.

studie
15/03/2018 - 00:00

Ruim één op de vijf Belgische gezinnen leeft in energiearmoede, zo blijkt uit de jaarlijkse Barometer Energiearmoede

nieuws
09/03/2018 - 00:00

Op 26 februari 2018 heeft België het Verdrag van Minamata inzake kwik geratificeerd, dat op 20 augustus 2017 in werking is getreden. Dankzij de nauwe samenwerking tussen de partners van de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen, in het bijzonder binnen het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM), wordt België de 89e partij bij dit nieuwe Verdrag. 

nieuws
05/03/2018 - 00:00

De belangrijkste EU-wet op het gebied van chemische stoffen, de Reach-verordening, heeft de afgelopen 10 jaar de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu aanzienlijk versterkt, en alternatieven voor dierproeven bevorderd. Hierop voortbouwend stelt de Commissie vandaag acties voor om de uitvoering ervan te vergemakkelijken.