nieuws
24/09/2019 - 00:00

In het Blankaartbekken wordt een nieuw, hoger waterpeil ingesteld. Daarvoor plaatste de VMM een nieuw pompstation op de Stenensluisvaart. In het opwaarts gelegen stroomgebied van de Engelendelft blijven de huidige peilen behouden. Zo kunnen we zowel voor het natuurgebied als voor de landbouwzone een gepast peilbeheer garanderen.

nieuws
20/05/2019 - 00:00

Op 21 mei vieren we Natura 2000, het netwerk van beschermde natuurgebieden op land en op zee. Meer dan 2.000 soorten telt ons Belgisch stukje Noordzee. Tussen de vele ondiepe zandbanken liggen enkele hotspots voor de biodiversiteit. 

nieuws
18/04/2019 - 00:00

Minister van Natuur Koen Van den Heuvel wenst het budget om natuurgebieden aan te kopen eenmalig te verhogen met 2.5 miljoen euro. Zo kan Natuurpunt verschillende topnatuurgebieden verder uitbouwen. In totaal zou er maar liefst 150 hectare natuur bijkomen. 

nieuws
02/03/2018 - 00:00

Elke gemeente zijn speelbos, dat was het doel van de Vlaamse regering bij het begin van de legislatuur.

nieuws
28/12/2017 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Natuur, Omgeving en Landbouw, heeft de Vlaamse regering op zaterdag 23 december 2017, het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kempische Kleiputten’ vastgesteld.

nieuws
28/12/2017 - 00:00

Voortaan zullen de openbare bossen in principe steeds toegankelijk zijn, uiteraard met uitzondering van de plaatsen waar om ecologische redenen extra bescherming nodig is.

nieuws
28/03/2017 - 00:00

Op 2 maart 2017 stelde minister Schauvliege, Vlaams minister bevoegd voor leefmilieu, formeel het natuurinrichtingsproject Torfbroek in. Zo maakt de Vlaamse overheid middelen vrij om deze unieke parel te versterken.

studie
28/03/2017 - 00:00

De Vlaamse Landmaatschappij laat momenteel een milieuhygiënisch onderzoek uitvoeren naar de bodemverontreiniging in het natuurgebied Schuddebeurze. Dat zal gebeuren op percelen van het Agentschap voor Natuur en Bos en van Natuurpunt. Het onderzoek zal ca. een week duren. Plaatselijk wordt de bodem uitgegraven en terug dichtgemaakt.

nieuws
20/03/2017 - 00:00

De toekomstige ontwikkelingen op de mijnsite maken een make-over voor het natuurgebied Schansbroek wenselijk. 
In mei 2016 gebeurde de aanleg van nieuwe wandel- en fietspaden. Nu start de tweede fase van werken.

nieuws
20/02/2017 - 00:00

De Vlaamse Overheid maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de open ruimte tussen Anzegem, Wortegem-Petegem en Oudenaarde. Het plan vrijwaart waardevolle landbouwgebieden voor de beroepslandbouw, creëert ruimte voor bijkomende natuurgebieden en beschermt de waardevolle landschaps- en erfgoedelementen. Van 21 februari tot en met 21 april vindt een openbaar onderzoek plaats en op 16 maart is er een infoavond.