nieuws
05/08/2019 - 13:29
  • Interbestuurlijke samenwerkingsovereenkomst regionale acties regio Zuid-West-Vlaanderen
  • Wijziging diverse bepalingen drinkwaterbesluit
  • Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
  • Erratum GRUP Openruimtegebieden Beneden-Nete
  • Opstart geïntegreerd planproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'K-R8 -Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van de omgeving''
  • Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord verpakkingsafval
  • GRUP Uitbreiding Aertssen nv
  • Wijziging besluit lage-emissiezones
nieuws
25/04/2019 - 00:00

Vanaf 2020 zal het op alle evenementen – van schoolfeesten tot grote festivals – verboden zijn om drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. 

nieuws
05/02/2019 - 00:00

De Minaraad ontving een adviesvraag naar aanleiding van de wijziging van het Samenwerkingsakkoord Verpakkingsafval – met name over het ontwerpdecreet tot goedkeuring hiervan.

nieuws
21/09/2018 - 00:00

Elk jaar betaalt Fost Plus per inwoner een halve euro aan het Vlaams Gewest om acties rond preventie en beheer van verpakkingsafval te voeren. Het werkplan Halve Euro wordt jaarlijks geëvalueerd en herzien door het kabinet van minister Schauvliege, de OVAM en Fost Plus. 

nieuws
28/12/2017 - 00:00

Fost Plus lanceerde een voorstel om alle plastics vanaf 2019 selectief in te zamelen via de blauwe zak. De OVAM verwelkomt alle voorstellen die bijdragen tot het verminderen van het restafval, maar dit voorstel presenteren als een nieuwe beleidsmaatregel (wat Fost Plus als beheersorganisatie van de verpakkingsindustrie overigens niet kan) is wel erg voortvarend. 

nieuws
10/03/2017 - 00:00

Een halve euro per inwoner: zoveel draagt Fost Plus jaarlijks bij aan het Vlaamse beleid rond de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Het geld is bedoeld om de resultaten en de kwaliteit van de selectieve inzameling en verwerking van verpakkingsafval te verbeteren. 

nieuws
20/01/2017 - 00:00

Het is de taak van de industrie om verpakkingsafval in te zamelen en te verwerken. Het beheer van bedrijfsmatig verpakkingsafval (verpakkingen die niet tot huishoudelijk afval gerekend worden) valt al jaren onder de verantwoordelijkheid van VAL-I-PAC. Ook de komende vijf jaar zal VAL-I-PAC die taak op zich nemen.

nieuws
08/04/2014 - 13:31

Vandaag bracht Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege op uitnodiging van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) een werkbezoek aan aardbeienteler Filip Van Buynder in Belsele.

link
01/01/2009 - 12:14

Fost Plus is een private organisatie die instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.