nieuws
07/07/2019 - 00:00

Het Vlaams Energieagentschap heeft de steun voor een eerste reeks lokale energieprojecten goedgekeurd. Van de bijna 6,2 miljoen euro die de Vlaamse regering heeft vrijgemaakt uit het Klimaatfonds, is nu al ruim 1,22 miljoen euro toegekend. Veertig gemeenten ontvangen steun voor één energieproject. Nog eens twaalf gemeenten ontvangen steun voor twee ingediende projecten.

nieuws
13/05/2019 - 00:00

Maar liefst 130 Vlaamse gemeenten hebben in totaal 210 projecten ingediend in het kader van de oproep ‘Lokale Energieprojecten’. Ze hopen op een deel van de 6 miljoen euro die de Vlaamse regering vrijmaakte uit het Klimaatfonds. De kostprijs van alle aanvragen overstijgt het voorziene bedrag. 

nieuws
29/03/2019 - 00:00

De Vlaamse regering gaat 75 miljoen euro extra besteden aan energie- en klimaatmaatregelen. Daarnaast gaat ze een aantal eerder besliste maatregelen versneld uitvoeren. Er komt ook een opvolgpanel dat zal nagaan in welke mate de maatregelen zijn uitgevoerd en ook bijdragen aan een gezonder klimaat. 

nieuws
16/03/2018 - 00:00
Een van de uitgangspunten van de Vlaamse Energievisie is dat de energietransitie het product moet zijn van een intensieve samenwerking tussen de bevolking, ondernemingen en de overheid.
nieuws
29/11/2013 - 21:05

In uitvoering van het Vlaams Klimaatplan maakt de Vlaamse regering extra geld vrij uit het Klimaatfonds om sociale woningen energiezuinig te maken. Daarnaast komt er een verhoogde energiepremie voor iedereen die tegelijk zijn muur isoleert en de ramen vervangt door hoogrendementsglas.

nieuws
28/06/2013 - 13:43

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering vandaag het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 definitief goed. Het bestaat uit een Vlaams Mitigatieplan, om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en een Vlaams Adaptatieplan, om de effecten van de klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen.