studie
10/06/2016 - 00:00

De situatie op de markten voor groenestroom (GSC)- en warmte-krachtcertificaten (WKC) evolueerde in lijn met de voorbije jaren en blijft sterk gekleurd door de certificatenoverschotten die zich de afgelopen jaren hebben opgebouwd.

studie
07/11/2013 - 14:33

Het aandeel hernieuwbare energie in het bruto finaal energieverbruik in Vlaanderen bedraagt in 2012 5,5%. De Belgische doelstelling is vastgelegd op 13% tegen 2020.

brochure
30/05/2013 - 11:02

De SERV en de Minaraad geven een advies over het voorstel van het Vlaams Energieagentschap (VEA) met betrekking tot indicatieve subdoelstellingen voor groene stroom voor 2013-2020.