nieuws
10/05/2019 - 00:00

Energieopslagspecialist Posetron lanceerde op 9 mei als eerste in België het innovatieve concept ‘Nearly Off Grid’, een opslagsysteem met zelflerend algoritme dat in een slimme omgeving met het elektriciteitsnet werkt. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters drukte op de lanceringsknop tijdens de conceptvoorstelling in het hoofdkantoor in Peer. 

nieuws
19/02/2019 - 00:00

Op 18 februari 2019 opende minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) in Uden het innovatieve project Solar Highways. Het geluidscherm, aan de oostzijde van de A50 is wereldwijd het grootste tweezijdig werkende (bi-faciale) zonnegeluidsscherm (400 meter) dat groene stroom opwekt. 

nieuws
24/11/2017 - 00:00

De Vlaamse regering zorgde er vandaag voor dat de biomassacentrale Max Green in Gent langer kan openblijven, door het percentage van groenestroomcertificaten dat ze niet mogen verzilveren te verlagen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘In 2020 kan de centrale groene stroom leveren voor 424.000 gezinnen. 

nieuws
06/10/2017 - 00:00

Om de Europese doelstellingen te halen, moet Vlaanderen tegen 2020 25.074 GWh hernieuwbare energie produceren. Vandaag keurde de Vlaamse regering de subdoelstellingen per hernieuwbare energiebron goed. ‘Na het faillissement van de biomassacentrale van Langerlo, halen we de doelstelling voor groene stroom uit biomassa omlaag.

studie
29/09/2017 - 00:00

Op jaarlijkse basis brengt Biogas-E via een voortgangsrapport een overzicht van de huidige toestand en de verwachtingen voor anaerobe vergisting in Vlaanderen. Het voortgangsrapport 2017, die de biogassector in 2016 becijfert, werd begin september gepubliceerd. 

nieuws
29/09/2017 - 00:00

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein stelde maandag het alternatief voor de energieheffing voor. Vandaag bezorgde Tommelein de cijfers aan het parlement. En zette hij ze meteen ook online. ‘De rekening klopt. Over de cijfers wil ik open en transparant zijn’, aldus de minister. 

nieuws
25/09/2017 - 00:00

De Vlaamse regering is het eens over een alternatief voor de energieheffing. Het quotum groene stroom en de basis-energieheffing stijgen licht. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Voor een gezin met een gemiddeld verbruik (3.500 kWh) betekent dit dat de energieheffing van 100 euro volgend jaar wegvalt en dat er in ruil maximaal 9 euro bijkomt op de factuur.’

studie
28/07/2017 - 00:00

U kiest zelf uw elektriciteitsleverancier. U kan kiezen voor het goedkoopste contract, een leverancier met een goede dienstverlening, een leverancier die groene of grijze stroom levert. Als u belang hecht aan de herkomst van uw stroom is de Herkomstvergelijker een goed hulpmiddel.

studie
14/10/2016 - 00:00

Van alle energie die we in 2015 in Vlaanderen hebben gebruikt, was 6% of 16.307 gigawattuur groene energie. Minister van Energie Bart Tommelein: ‘Vorig jaar konden we bijna 65.000 gezinnen méér van groene energie voorzien dan in 2014. Maar om onze doelstellingen hernieuwbare energie te behalen, zullen we allemaal samen nog harder ons best moeten doen.’

studie
30/09/2016 - 00:00

De Minaraad ontving de adviesvraag die de aanleiding vormde voor dit advies vanwege de Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, Bart Tommelein, en dit op 22 juni. Wat formeel voorgelegd werd, was een ontwerpwijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010.