studie
18/11/2016 - 00:00

In 2015 produceerde de Vlaming nog gemiddeld 467,7 kg afval. Dat zijn de laagste cijfers in meer dan 20 jaar. De daling is vooral toe te schrijven aan selectief ingezamelde stromen zoals groenafval (-45.000 ton) en bouw- en sloopafval (-38.000 ton). Maar ook de hoeveelheid restafval kende een sterke daling van 146 kg per inwoner in 2014 naar 141 kg per inwoner in 2015 (-23.000 ton).

brochure
31/03/2013 - 09:32

Bouwen en verbouwen heeft een enorme milieu-impact.