studie
09/04/2019 - 00:00

Bemoedigende resultaten voor België op het gebied van milieubeleid en -wetgeving. De Europese Commissie heeft haar tweede verslag gepubliceerd over de wijze waarop de Europese milieuwetgeving en het Europese milieubeleid door de lidstaten in uitvoering worden gebracht. De federale en gewestelijke milieu-overheden van België zijn verheugd over het feit dat hierin de goede praktijken uit België onder de aandacht zijn gebracht.

nieuws
05/10/2018 - 00:00

De adviesvraag over het ontwerpwerpbesluit VLAREM‐trein 2017 werd op 24 juli 2018  ontvangen door Minaraad en SALV. Gelet op de timing van de adviesvraag en de aard van  het dossier vroegen de raden uitstel tot eind september 2018. 

nieuws
28/04/2017 - 00:00

Als overheidsinstanties hun rechten en verplichtingen in het kader van de milieuwetgeving niet nakomen, kan het publiek hen daarvoor ter verantwoording roepen.

nieuws
25/10/2013 - 12:33

Op voorstel van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters en Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, heeft de Vlaamse Regering het voorontwerp van het decreet voor de handhaving van de Omgevingsvergunning principieel goedgekeurd. De milieu- en stedenbouwkundige vergunning zelf worden geïntegreerd in één Omgevingsvergunning, dus worden ook het toezicht op, het herstel en een eventuele vervolging van overtredingen gestroomlijnd.

brochure
28/02/2013 - 12:26

De brochure maakt ondernemers wegwijs in de milieuwetgeving en milieuverplichtingen. Ze bevat informatie over vergunningen, heffingen, de milieuwetgeving en de bevoegde Vlaamse overheidsdiensten.

link
01/01/2009 - 10:04

EnviroDesk is een online nieuwsportaal.