nieuws
19/02/2014 - 17:11

In maart en april voert de VMM metingen uit aan de kust om de verziltingstoestand van het grondwater te bepalen. Voor dit elektromagnetisch onderzoek worden helikopters met een meetsonde ingezet. Het gaat om het grondwater in het oostelijk gedeelte van de kustvlakte, dus op het grondgebied van Knokke, Damme en Brugge.

brochure
01/06/2013 - 15:45

Het rapport geeft een beeld van hoe de stikstofconcentraties (NO2) in de omgevingslucht variëren in een stad naargelang de locatie

brochure
31/12/2012 - 13:26

Het rapport geeft een overzicht van de meetresultaten in 2010 en 2011 van de jaarlijkse inventarisatie door het INBO van de bosvitaliteit (Level I), de intensieve monitoring van bosecosystemen (Level II) en de permanente monitoring van de luchtkwaliteit boven een dennenbos in een peri-urbane omgeving (meettoren Brasschaat) in Vlaanderen.

brochure
01/12/2012 - 14:06

Het rapport beschrijft de resultaten van de PAK- en nitro-PAK-metingen die de Vlaamse Milieumaatschappij in 2011 in Vlaanderen uitvoerde. Het gaat hierbij om metingen in de omgevingslucht en in depositie.

link
01/01/2009 - 13:39

Op deze officiële site zijn achtergrondinformatie en meetgegevens (met kaarten) te vinden i.v.m. luchtkwaliteit: o.a. de permanente ozon- en zomersmogmetingen.