nieuws
25/04/2019 - 00:00

De volgende generaties hebben recht om in een gezonde en welvarende wereld te leven. Daarom moeten we onze economische welvaart en groei ontkoppelen van de milieu-impact en de steeds groeiende grondstofbehoefte van onze huidige economie.

nieuws
23/03/2018 - 00:00

TOTEM staat voor Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials. Dit digitale, wetenschappelijke instrument maakt het mogelijk om de milieuprestaties van gebouwelementen en gebouwen te berekenen en daarover te communiceren

nieuws
23/02/2018 - 00:00

Op Batibouw werd de tool Totem gelanceerd. Totem [Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials] is een transparante, eenvoudige, digitale interface waarmee de Belgische bouwsector aan de slag kan om de milieu-impact van gebouwen te objectiveren en te verminderen. De tool is het resultaat van een intensief samenwerkingsproject van de drie gewesten.

nieuws
03/01/2014 - 16:25

Sinds 1995 werkt de OVAM planmatig samen met de bouwsector. Dat leverde goede resultaten op het vlak van het beheer van bouw- en sloopafvalstoffen. Het sluiten van kringlopen en het stimuleren van de samenwerking bij het ketenbeheer van materialen werd streefdoel in het tweede uitvoeringsplan ‘Milieuverantwoord Materialengebruik en Afvalbeheer in de bouw’ dat werd opgesteld en gestart in 2007. In december 2013 eindigt dit uitvoeringsplan. Vanaf 2014 is een bindend beleidskader nodig om het duurzaam materialenbeheer in de bouwsector verder in goede banen te leiden.

brochure
20/09/2013 - 10:46

Binnenisolatie kan een goed alternatief zijn voor het thermisch isoleren van een gevel, als buitenisolatie of het navullen van spouwmuren niet mogelijk is. De brochure licht de verschillende oplossingen toe.

nieuws
19/07/2013 - 10:32

Na intensief overleg met de bouwsector heeft de Vlaamse regering een nieuwe stap vastgelegd op het traject naar bijna-energieneutrale nieuwbouw in 2021. Vanaf 2016 zal elke nieuwbouwwoning een E-peil van E50 moeten halen. Dat is momenteel het kostenoptimale energieniveau voor een nieuwbouw, waarbij de bouwkost en de energiekost samen het goedkoopst uitvallen. 

brochure
31/03/2013 - 08:33

De brochure bevat informatie over de werking, de toepassing en de voordelen van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen en licht toe op welke financiële steun geïnteresserde bouwers kunnen rekenen.

brochure
31/03/2013 - 07:51

De brochure bevat technische richtlijnen voor de binnenisolatie van woningen. Ze gaat in de eerste plaats in op massieve buitenmuren.

brochure
01/10/2012 - 15:12

Bij open innovatie scoort de bouwsector niet hoog als het gaat om de samenwerking tussen bedrijven bij onderzoek en ontwikkelingen. Het E-peil kan daar verandering in brengen als meer bedrijven de early adopters in de bouwsector gaan volgen

brochure
31/03/2012 - 10:46

Bouwen en verbouwen heeft een grote milieu-impact en is wereldwijd verantwoordelijk voor 40% van de materiaalstromen.