nieuws
19/09/2019 - 00:00

Planten en dieren kunnen door toedoen van de mens op plaatsen belanden waar ze van nature niet voorkomen.  Hoe voorkom je verspreiding van schadelijke uitheemse soorten? Signaleer de aanwezigheid van een invasieve soort.

nieuws
04/07/2019 - 00:00

Sinds 1 juli 2010 zijn de bijzondere overdrachtsbepalingen van het Bodemdecreet versoepeld.

nieuws
10/05/2019 - 00:00

De code van goede praktijk geeft richtlijnen voor de evaluatie van uitdampingsrisico’s van vluchtige stoffen in het kader van het Bodemdecreet.

nieuws
19/02/2019 - 00:00

Vlaanderen heeft een serieuze historische erfenis van verontreinigde gronden ten gevolge van zijn rijke industriële geschiedenis. Daar ondervinden we nog altijd hinder van. De OVAM wil tegen 2036 voor alle historische bodemverontreinigingen minstens de sanering opstarten. 

nieuws
18/01/2019 - 00:00
  • Vaststelling datum inwerkingtreding Wijzigingsdecreet Bodemdecreet, Vlarebo e.a.
  • Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV): vervanging leden
  • Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM): vervanging leden
  • GRUP Openruimtegebieden Beneden-Nete
  • Mededeling: Waalse natuurverbindingsgebieden
  • Mededeling: Waals Ruimtelijk Ontwikkelingsplan
nieuws
30/03/2018 - 00:00

Door een voortdurende toename van de kwaliteit van de bodemonderzoeken werd bij de recente wijziging van het Bodemdecreet daarom geoordeeld dat het niet langer noodzakelijk is dat de OVAM elk bodemonderzoek aan een conformiteitsonderzoek onderwerpt.

nieuws
23/02/2018 - 00:00

De OVAM bereidt een wijziging van de standaardprocedures voor.  Om iedereen de kans tot inspraak te geven, worden de ontwerpversies op de OVAM-website beschikbaar gemaakt.

nieuws
23/02/2018 - 00:00

Het nieuwe Bodemdecreet wijzigt de termijn om een schadegeval bij de bevoegde overheid te melden van veertien dagen naar dertig dagen.

nieuws
19/01/2018 - 00:00

De Brussels Airport Company nv (BAC) is eigenaar van het merendeel van (risico)gronden binnen en net buiten de omheinde luchthaven van Brussels Airport (in Zaventem, Kortenberg, Steenokkerzeel en Machelen). Een groot deel van die gronden stelt BAC ter beschikking van private bedrijven via zakelijke of persoonlijke rechten.

nieuws
19/01/2018 - 00:00

Op 29 november 2017 keurde het Vlaams Parlement een wijziging van het Bodemdecreet goed. Die maakt het mogelijk om voor 2036 te starten met de sanering van alle verontreinigde gronden in Vlaanderen.