brochure
25/05/2018 - 00:00

Iedereen die beroepsmatig elektrische en elektronische apparaten inzamelt of sorteert om ze voor te bereiden voor hergebruik, vindt informatie in de OVAM-brochure voor de hergebruikcentra.

nieuws
10/03/2018 - 00:00

Om na vele jaren een doorbraak te forceren in de strijd tegen plasticsoep, komt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) samen met het verpakkend bedrijfsleven, gemeenten en andere betrokken partijen met nieuwe doelen en maatregelen: 70 tot 90 procent minder plastic flesjes in het zwerfafval en 90 procent hergebruik van kleine flessen.

studie
30/09/2016 - 00:00

Om optimaal om te gaan met grondstoffen is het noodzakelijk het afvalbeleid te wijzigen: niet alleen sturen op gewicht en volume, zoals nu het geval is, maar ook op de waarde van de grondstoffen en de milieubelasting die voorkómen kan worden door inzamelen en hergebruik. Meer hierover in  het rapport 'Grondstof voor de circulaire economie’ van  Planbureau voor de Leefomgeving.

studie
18/12/2013 - 14:46

Vlaanderen heeft een overschot aan de voedingsstoffen stikstof en fosfor beschikbaar in afval- en reststromen, zoals huishoudelijk afvalwater, organisch biologisch afval en dierlijke mest. Dit komt onder meer door de hoge bevolkingsdichtheid en de intensieve landbouw en industrie. Dit overschot van stikstof en fosfor is een knelpunt, maar biedt terzelfdertijd ook een groot potentieel voor hergebruik en recyclage. Dit blijkt uit een nieuw MIRA-onderzoeksrapport uitgevoerd door de Universiteit Gent.
 

brochure
30/05/2012 - 15:13

De code van goede praktijk bevat een overzicht van de hergebruikscriteria. Elektrische en elektronische apparaten die niet voldoen aan deze hergebruikscriteria worden vanuit milieu-oogpunt beter niet hergebruikt