studie
11/05/2018 - 00:00

De gezondheidstoestand van het Belgische deel van de Noordzee vertoont een licht positieve trend. De helft van de commerciële vissoorten heeft een goede status bereikt en de andere helft evolueert positief. Het aantal met olie besmeurde vogels is de laatste jaren sterk gedaald, doordat er zo goed als geen illegale olielozingen meer zijn dankzij luchttoezicht.

nieuws
04/05/2018 - 00:00

Tijdens het Hemelvaartweekend van 10 tot en met 13 mei komt de Federal Truck voor het tweede jaar op rij naar het maritiem festival Oostende voor Anker. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zal kinderen en hun ouders informeren en sensibiliseren rond het voorkomen van zwerfvuil in zee en de bescherming van onze Noordzee. 

nieuws
20/04/2018 - 00:00

In veel huishoudens is de overgang van winter naar lente hét moment voor een grote schoonmaak. Ramen en deuren wagenwijd open, met de borstel en de dweil door heel het huis, overbodige spullen naar de Kringwinkel, in de vuilnisbak of naar het containerpark

nieuws
17/04/2018 - 00:00

Minister Joke Schauvliege schenkt boeken aan elk derde leerjaar in Vlaanderen. In het boek, De wraak van ridder Piepus trekken de Boeboeks Piepel en Soeza ten strijde tegen zwerfvuil.

nieuws
09/04/2018 - 00:00

Op zaterdag 14 en zondag 15 april komt de Federal Truck voor de eerste keer naar Koksijde Kids. Samen met het Duinenhuis Koksijde zal de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kinderen en hun ouders informeren en sensibiliseren rond het voorkomen van zwerfvuil in zee en de bescherming van onze Noordzee.

studie
19/01/2018 - 00:00

In 2016-2017 werd door de OVAM een grootschalige enquête uitgevoerd bij alle Vlaamse steden en gemeenten. Op basis van een ‘activity based costing model’ werd de totale hoeveelheid zwerfvuil geraamd die in 2015 door de lokale besturen in Vlaanderen opgeruimd werd en de daaraan verbonden beleidskosten. 

nieuws
15/12/2017 - 00:00

Eind 2016 werd in het Vlaams Parlement unaniem een resolutie aangenomen waarbij aan de Vlaamse Regering werd gevraagd om een integraal actieplan te ontwikkelen om plasticvervuiling te reduceren. Dat plan moet Vlaamse doelstellingen bevatten op korte, middellange en lange termijn waarbij kennisverwerving, sensibilisering en actie op het terrein centraal staan.

nieuws
24/11/2017 - 00:00

Op donderdag 23 november keurde de ministerraad het Actieplan Marien Zwerfvuil  goed, dat werd voorgesteld door Staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer. “Jaarlijks wordt ruim 20.000 ton afval gedumpt in de Noordzee.

nieuws
06/10/2017 - 00:00

Op de Our Ocean Conferentie in Malta heeft België twee engagementen ter bescherming van de oceanen aangekondigd: een federaal afvalplan tegen marien zwerfvuil en de herziening van het marien ruimtelijk plan.

nieuws
04/07/2017 - 00:00

Vorige week vond in Ierland de jaarlijkse vergadering van het OSPAR-verdrag over de bescherming van het mariene milieu van de noordoostelijke Atlantische Oceaan plaats. Een rapport over de ecologische toestand van mariene soorten en niveaus van vervuiling werd er gelanceerd en benadrukt recente uitdagingen zoals marien zwerfvuil en verzuring. België werd verkozen tot één van de twee nieuwe vice-voorzitters van het verdrag.