studie
09/05/2016 - 00:00

In 2015 veranderden 513.525 gezinnen en bedrijven van elektriciteitsleverancier en 363.509 van aardgasleverancier. Dat zijn er veel meer dan in 2014 (393.702 en 279.220).

studie
15/04/2016 - 00:00

Het onderzoek van de Commissie naar capaciteitsmechanismen laat zien dat deze de leveringszekerheid voor elektriciteit kunnen verbeteren. Wel moeten vele lidstaten beter kijken of dit soort mechanismen wel nodig is en of de vormgeving ervan ervoor zorgt dat ze doelgericht en kostenefficiënt zijn.

studie
07/03/2016 - 00:00

ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) heeft een techniek geïntroduceerd waarbij het vermogensverlies bij zonnecellen tot een minimum beperkt wordt. De zeer innovatieve oplossing leidt tot een hoger zonnecelrendement en gaat – naar verwachting - leiden tot lagere kWh-kosten.

nieuws
08/08/2014 - 11:31
De VREG pleit voor een efficiënte regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België, in lijn met de staatshervorming.
nieuws
17/02/2014 - 15:55

Van 3 maart tot en met 1 mei 2014 organiseert de FOD Economie een publieksraadpleging over het ontwerp van studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen 2030 (ook wel "de prospectieve studie elektriciteit tegen 2030" genaamd) en het bijhorende milieueffectenrapport.

studie
26/11/2013 - 11:34

New IEA publication presents solutions for a successful transition.

studie
19/11/2013 - 10:46

De studie is opgemaakt door de Algemene Directie Energie van FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AD Energie) en voor het luik “perspectieven” is samengewerkt met het Federaal Planbureau (FPB).

brochure
31/07/2013 - 09:03

De SERV vraagt een betere onderbouwing van het voorontwerp van decreet dat de aansprakelijkheid van de netbeheerders voor elektriciteit en aardgas ten aanzien van de netgebruikers regelt.

nieuws
18/06/2013 - 15:03

Lancering van een uniek en gezamenlijk document voor alle marktspelers en voor gans België om een verhuis te regelen.
Communicatiecampagne van de regionale energieregulatoren en een lijst van Veelgestelde vragen over het wanneer, hoe en waarom van het gebruik van het energieovernamedocument.