studie
04/04/2017 - 00:00

TU Delft onderzoeker Antonio Jarquin Laguna onderzocht voor zijn promotie op dinsdag 4 april de mogelijkheid van een ‘hydraulisch’ windpark op zee. Daarbij is de directe aandrijving van de windturbine vervangen door een verdringingspomp, waardoor zeewater onder druk in een hydraulisch netwerk wordt gebracht.

studie
27/03/2017 - 00:00

Sinds 2007 volgt de CREG de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen aan de eindafnemer.  Deze jaarlijkse studie geeft inzicht in de evolutie van de componenten waaruit de elektriciteits- en aardgasprijzen zijn samengesteld. 

studie
24/02/2017 - 00:00

Vlaams Minister van Energie Tommelein pleit voor een betere tool om elektriciteitstarieven te vergelijken en zo vooraf een beter zicht te krijgen op de totale kostprijs van de energiefactuur. Op dit moment hebben particulieren en bedrijven twee testen om zich op te baseren. Die zijn zeer waardevol, maar vertonen ook tekortkomingen. Door beide testen bijvoorbeeld te integreren, zou de klant een betere simulatie van de eindfactuur kunnen maken.  

studie
20/01/2017 - 00:00

Er is veel spreiding in gasverbruik door leegstand en het verkeerd inregelen van klimaatinstallaties. Zo verbruiken kantoren met een energielabel A tot 50 procent minder gas dan kantoren met een G-label. Wel blijkt het elektriciteitsverbruik van label A-kantoren hoger te liggen. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van ECN in opdracht van RVO.

nieuws
13/01/2017 - 00:00

Op voorstel van minister van Energie Bart Tommelein, heeft de Vlaamse regering zopas het licht op groen gezet voor de verlaging van de energieheffing vanaf 1 januari. Wie 20 tot 25 MWh elektriciteit per jaar verbruikt, zal bijna 500 euro minder betalen. De energieheffing bedraagt in dat geval 299,75 euro in plaats van 795,88 euro per jaar.

studie
13/01/2017 - 00:00

Record aantal gezinnen en kleine bedrijven wisselde in 2016 van energieleverancier

nieuws
30/12/2016 - 00:00

De VREG legt via zijn tariefmethodologie een inkomensplafond op aan de distributienetbeheerders die op basis hiervan hun tariefvoorstellen indienden. We hebben na controle van deze voorstellen de distributienettarieven voor 2017 goedgekeurd.

De evolutie van de distributienettarieven voor gezinnen is stijgend voor elektriciteit (+ 45 euro gemiddeld) en licht stijgend voor aardgas (+ 8 euro gemiddeld).

nieuws
13/12/2016 - 00:00

In 2016 vergaten tot nu toe 3.403 gezinnen hun zonnepanelen aan te melden bij Eandis en Infrax. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Veel mensen weten gewoon niet dat het nog steeds verplicht is je zonnepanelen-installatie aan te melden. Slechts enkele tientallen mensen zijn echt hardleers en weigeren zich in regel stellen. Voor hen komen er vanaf 1 juni boetes.’

nieuws
09/12/2016 - 00:00

Na drie jaar van vertraagde groei, is in 2015 de groei van de mondiale uitstoot van kooldioxide (CO2) door het gebruik van fossiele energie en van staal- en cementproductie tot stilstand gekomen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de wereldwijde afname met 2% van de verbranding van steenkool en van cementproductie in 2015 – de grootste afname van de afgelopen 50 jaar, afgezien van economische recessies.

nieuws
09/12/2016 - 00:00

De Europese Commissie heeft geconcludeerd dat de Belgische plannen voor de financiering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare offshore-energiebronnen in overeenstemming zijn met de staatssteunregels van de EU. De maatregel zal ervoor zorgen dat de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU worden gehaald terwijl de concurrentie op de eengemaakte markt wordt gehandhaafd.