studie
20/01/2017 - 00:00

Er is veel spreiding in gasverbruik door leegstand en het verkeerd inregelen van klimaatinstallaties. Zo verbruiken kantoren met een energielabel A tot 50 procent minder gas dan kantoren met een G-label. Wel blijkt het elektriciteitsverbruik van label A-kantoren hoger te liggen. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van ECN in opdracht van RVO.

nieuws
13/01/2017 - 00:00

Op voorstel van minister van Energie Bart Tommelein, heeft de Vlaamse regering zopas het licht op groen gezet voor de verlaging van de energieheffing vanaf 1 januari. Wie 20 tot 25 MWh elektriciteit per jaar verbruikt, zal bijna 500 euro minder betalen. De energieheffing bedraagt in dat geval 299,75 euro in plaats van 795,88 euro per jaar.

studie
13/01/2017 - 00:00

Record aantal gezinnen en kleine bedrijven wisselde in 2016 van energieleverancier

nieuws
30/12/2016 - 00:00

De VREG legt via zijn tariefmethodologie een inkomensplafond op aan de distributienetbeheerders die op basis hiervan hun tariefvoorstellen indienden. We hebben na controle van deze voorstellen de distributienettarieven voor 2017 goedgekeurd.

De evolutie van de distributienettarieven voor gezinnen is stijgend voor elektriciteit (+ 45 euro gemiddeld) en licht stijgend voor aardgas (+ 8 euro gemiddeld).

nieuws
13/12/2016 - 00:00

In 2016 vergaten tot nu toe 3.403 gezinnen hun zonnepanelen aan te melden bij Eandis en Infrax. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Veel mensen weten gewoon niet dat het nog steeds verplicht is je zonnepanelen-installatie aan te melden. Slechts enkele tientallen mensen zijn echt hardleers en weigeren zich in regel stellen. Voor hen komen er vanaf 1 juni boetes.’

nieuws
09/12/2016 - 00:00

Na drie jaar van vertraagde groei, is in 2015 de groei van de mondiale uitstoot van kooldioxide (CO2) door het gebruik van fossiele energie en van staal- en cementproductie tot stilstand gekomen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de wereldwijde afname met 2% van de verbranding van steenkool en van cementproductie in 2015 – de grootste afname van de afgelopen 50 jaar, afgezien van economische recessies.

nieuws
09/12/2016 - 00:00

De Europese Commissie heeft geconcludeerd dat de Belgische plannen voor de financiering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare offshore-energiebronnen in overeenstemming zijn met de staatssteunregels van de EU. De maatregel zal ervoor zorgen dat de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU worden gehaald terwijl de concurrentie op de eengemaakte markt wordt gehandhaafd.

studie
04/11/2016 - 00:00

Elk jaar geeft de Marktmonitor een gezicht aan de elektriciteits- en aardgasklanten in Vlaanderen. Onze enquête bij gezinnen en bedrijven onderzoekt het gedrag van de energieklanten en hun achterliggende motivaties.

nieuws
10/09/2016 - 00:00

In dit gemeenschappelijk briefadvies verwelkomen de SERV en de Minaraad het voorstel van de Vlaamse Regering om de verbruikerscategorieën aan te passen waardoor voornamelijk personen die hun woning verwarmen door middel van elektrische accumulatieverwarming niet langer het tarief van € 770 moeten betalen, maar € 290 per jaar.

 

studie
01/07/2016 - 00:00

U kiest zelf uw elektriciteitsleverancier. Maar waarop baseert u uw keuze? De prijs, de dienstverlening, de keuze tussen groene of grijze stroom?