studie
27/10/2017 - 00:00

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 2016

nieuws
20/10/2017 - 00:00

Extra windmolens op de Noordzee zorgen in 2030 voor circa 70 gigawatt aan geïnstalleerd windvermogen, waarvan zo’n 12 gigawatt beschikbaar zal komen voor Nederland. Op het totale Nederlandse verbruik is dat zo’n significante hoeveelheid, dat het kansen biedt voor CO2-reductie.

nieuws
25/09/2017 - 00:00

De Vlaamse regering is het eens over een alternatief voor de energieheffing. Het quotum groene stroom en de basis-energieheffing stijgen licht. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Voor een gezin met een gemiddeld verbruik (3.500 kWh) betekent dit dat de energieheffing van 100 euro volgend jaar wegvalt en dat er in ruil maximaal 9 euro bijkomt op de factuur.’

studie
22/09/2017 - 00:00

Waterkracht heeft de potentie om bijna de halve wereld te voorzien van elektriciteit, zeggen energiewetenschappers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar omdat het potentieel slecht in kaart gebracht was, was het niet mogelijk waterkracht eenvoudig te vergelijken met andere bronnen wat betreft potentieel en kosten.  

studie
15/09/2017 - 00:00

Scheikundigen van het onderzoekszwaartepunt Sustainable Chemistry van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben samen met collega's van het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht de eerste technisch-economische analyse gepubliceerd over de omzetting van gebruikt toiletpapier in elektriciteit. 

 

studie
13/09/2017 - 01:00

ECN gaat aan een vijftal nieuwe, innovatieve TKI onderzoeksprojecten meewerken die een bijdrage leveren aan het verduurzamen van industriële processen en aan de doelstellingen voor vermindering van CO2 emissies in Nederland

studie
28/07/2017 - 00:00

U kiest zelf uw elektriciteitsleverancier. U kan kiezen voor het goedkoopste contract, een leverancier met een goede dienstverlening, een leverancier die groene of grijze stroom levert. Als u belang hecht aan de herkomst van uw stroom is de Herkomstvergelijker een goed hulpmiddel.

nieuws
04/07/2017 - 00:00

Eind 2015 publiceerde de CREG een studie over de productportefeuilles van de energieleveranciers. Hieruit bleek dat de duurste contracten de Belgische markt domineerden. Opvallend was ook het hoge aantal slapende contracten. Vandaag publiceert de CREG een update van deze studie, enerzijds voor gezinnen en anderzijds voor kmo’s en zelfstandigen. Hieruit blijkt dat de situatie nauwelijks verbeterd is.

 

studie
31/05/2017 - 00:00

Uit cijfers van Eandis en Infrax blijkt dat in 2017 reeds 16.863 zonnepanelen-installaties werden aangemeld, bijna dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De maand mei is nog niet afgelopen maar telt nu al een recordaantal van net geen 4.000 aanmeldingen. 

studie
26/05/2017 - 00:00

Meer dan 600 miljoen mensen in Sub-Sahara Afrika hebben geen toegang tot elektriciteit. Veel mensen wonen bovendien te ver van bestaande hoogspanningskabels om tegen een redelijke prijs te worden aangesloten op het centrale elektriciteitsnetwerk. Decentrale elektriciteitsopwekking, in een combinatie van mini-grids en standalone systemen, is daarom cruciaal om  algemene toegang tot elektriciteit te bewerkstelligen.