studie
22/09/2017 - 00:00

Waterkracht heeft de potentie om bijna de halve wereld te voorzien van elektriciteit, zeggen energiewetenschappers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar omdat het potentieel slecht in kaart gebracht was, was het niet mogelijk waterkracht eenvoudig te vergelijken met andere bronnen wat betreft potentieel en kosten.  

studie
15/09/2017 - 00:00

Scheikundigen van het onderzoekszwaartepunt Sustainable Chemistry van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben samen met collega's van het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht de eerste technisch-economische analyse gepubliceerd over de omzetting van gebruikt toiletpapier in elektriciteit. 

 

studie
13/09/2017 - 01:00

ECN gaat aan een vijftal nieuwe, innovatieve TKI onderzoeksprojecten meewerken die een bijdrage leveren aan het verduurzamen van industriële processen en aan de doelstellingen voor vermindering van CO2 emissies in Nederland

studie
28/07/2017 - 00:00

U kiest zelf uw elektriciteitsleverancier. U kan kiezen voor het goedkoopste contract, een leverancier met een goede dienstverlening, een leverancier die groene of grijze stroom levert. Als u belang hecht aan de herkomst van uw stroom is de Herkomstvergelijker een goed hulpmiddel.

nieuws
04/07/2017 - 00:00

Eind 2015 publiceerde de CREG een studie over de productportefeuilles van de energieleveranciers. Hieruit bleek dat de duurste contracten de Belgische markt domineerden. Opvallend was ook het hoge aantal slapende contracten. Vandaag publiceert de CREG een update van deze studie, enerzijds voor gezinnen en anderzijds voor kmo’s en zelfstandigen. Hieruit blijkt dat de situatie nauwelijks verbeterd is.

 

studie
31/05/2017 - 00:00

Uit cijfers van Eandis en Infrax blijkt dat in 2017 reeds 16.863 zonnepanelen-installaties werden aangemeld, bijna dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De maand mei is nog niet afgelopen maar telt nu al een recordaantal van net geen 4.000 aanmeldingen. 

studie
26/05/2017 - 00:00

Meer dan 600 miljoen mensen in Sub-Sahara Afrika hebben geen toegang tot elektriciteit. Veel mensen wonen bovendien te ver van bestaande hoogspanningskabels om tegen een redelijke prijs te worden aangesloten op het centrale elektriciteitsnetwerk. Decentrale elektriciteitsopwekking, in een combinatie van mini-grids en standalone systemen, is daarom cruciaal om  algemene toegang tot elektriciteit te bewerkstelligen.

studie
04/04/2017 - 00:00

TU Delft onderzoeker Antonio Jarquin Laguna onderzocht voor zijn promotie op dinsdag 4 april de mogelijkheid van een ‘hydraulisch’ windpark op zee. Daarbij is de directe aandrijving van de windturbine vervangen door een verdringingspomp, waardoor zeewater onder druk in een hydraulisch netwerk wordt gebracht.

studie
27/03/2017 - 00:00

Sinds 2007 volgt de CREG de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen aan de eindafnemer.  Deze jaarlijkse studie geeft inzicht in de evolutie van de componenten waaruit de elektriciteits- en aardgasprijzen zijn samengesteld. 

studie
24/02/2017 - 00:00

Vlaams Minister van Energie Tommelein pleit voor een betere tool om elektriciteitstarieven te vergelijken en zo vooraf een beter zicht te krijgen op de totale kostprijs van de energiefactuur. Op dit moment hebben particulieren en bedrijven twee testen om zich op te baseren. Die zijn zeer waardevol, maar vertonen ook tekortkomingen. Door beide testen bijvoorbeeld te integreren, zou de klant een betere simulatie van de eindfactuur kunnen maken.