studie
01/12/2017 - 00:00

Het Federaal Planbureau wijst op de publicatie van vier energiestudies die ze het afgelopen jaar heeft ondernomen. Elk van deze studies verzamelt heel wat factuele informatie die kan helpen om knopen door te hakken op basis van gekwantificeerde gegevens.

studie
24/11/2017 - 00:00

Het derde verslag over de stand van de energie-unie toont aan dat de overgang van Europa naar een koolstofarme samenleving in de EU stilaan een feit wordt in de praktijk.

nieuws
24/11/2017 - 00:00

Het Hof van Beroep te Brussel sprak zich op 22 november uit in de rechtszaak tegen de VREG over de tariefmethodologie voor de periode 2017-2020. Het prosumententarief blijft bestaan. 

nieuws
20/11/2017 - 00:00

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Energie Tommelein en Minister van Economie Muyters de verlenging van de EnergieBeleidsOvereenkomsten (EBO’s) tot 2022 goedgekeurd. 

studie
15/11/2017 - 00:00

Met de publicatie van een nieuwe studie over de toekomst van het Belgische energiesysteem, roept Elia op tot snelle actie. In ‘Electricity Scenarios for Belgium towards 2050’ wijst de netbeheerder er op dat het de hoogste tijd is om keuzes te maken die het Belgische energiesysteem én onze welvaart veilig stellen. 

studie
10/11/2017 - 00:00

De vraag naar flexibiliteit van het elektriciteitssysteem zal verdubbelen tussen nu en 2030. In de jaren daarna - tussen 2030 en 2050 - verdrievoudigt de vraag. Deze toenemende vraag naar flexibiliteit wordt – naast een stijging in het verbruik van elektriciteit – vooral veroorzaakt door een snel groeiend aandeel van zon en wind in de productie van elektriciteit.

nieuws
27/10/2017 - 01:00

De Vlaamse regering heeft beslist aan welke voorwaarden de digitale meters voor elektriciteit en gas moeten voldoen. 

studie
27/10/2017 - 00:00

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 2016

nieuws
20/10/2017 - 00:00

Extra windmolens op de Noordzee zorgen in 2030 voor circa 70 gigawatt aan geïnstalleerd windvermogen, waarvan zo’n 12 gigawatt beschikbaar zal komen voor Nederland. Op het totale Nederlandse verbruik is dat zo’n significante hoeveelheid, dat het kansen biedt voor CO2-reductie.

nieuws
25/09/2017 - 00:00

De Vlaamse regering is het eens over een alternatief voor de energieheffing. Het quotum groene stroom en de basis-energieheffing stijgen licht. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Voor een gezin met een gemiddeld verbruik (3.500 kWh) betekent dit dat de energieheffing van 100 euro volgend jaar wegvalt en dat er in ruil maximaal 9 euro bijkomt op de factuur.’