nieuws
18/02/2019 - 00:00

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters heeft in een ministerieel besluit de voorlopige bandingfactor van 0,279 vastgelegd voor het zonnepark Vliegasstort Terhills in de stad Dilsen-Stokkem. Op basis van de voorlopige bandingfactor krijgt de investeerder een idee van de steun waar hij recht op heeft

nieuws
06/02/2019 - 00:00
Bedrijven in specifieke elektriciteitsintensieve sectoren kunnen een compensatie aanvragen voor elektriciteitskosten gemaakt in 2018. Deze vraag je aan voor 31 maart. 
studie
01/02/2019 - 00:00

De voorbije maanden voerde PwC in opdracht van de VREG een studie uit met als doel een internationale vergelijking van de elektriciteits- en aardgasdistributienettarieven en de totale energiefactuur in de jaren 2014-2018.

nieuws
18/12/2018 - 00:00

Brussels, 18 December 2018 - New rules for making the EU's electricity market work better have been provisionally agreed by negotiators from the Council, the European Parliament and the European Commission.This concludes the political negotiations on the Clean Energy for All Europeans package and is a major step towards completing the Energy Union and combatting climate change, delivering on the priorities of the Juncker Commission. Negotiators were able to reach political agreement on the new Electricity Regulation and Electricity Directive. This agreement follows previous agreements on the Governance proposal, the revised Energy Efficiency Directive, the revised Renewable Energy Directive, the Energy Performance in Buildings Directive and the Regulations on Risk Preparedness and the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER).

studie
03/12/2018 - 00:00

Door de sterke toename van het aantal lokale zonne- en windenergieprojecten bereikt het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen in Nederland zijn maximale capaciteit. Nieuwe projecten en initiatieven op het gebied van duurzame energieopwekking kunnen daardoor in de knel komen. In plaats van het verzwaren van het regionale elektriciteitsnet, wat kostbaar en tijdrovend is, zijn ‘flexibiliteitsdiensten’ een mogelijk alternatief om de pieken van de lokaal geproduceerde duurzame energie te kunnen opvangen. Hiervoor bestaan verschillende oplossingen, zoals de inzet van batterijen, vraagsturing bij lokale gebruikers of de omzetting van elektriciteit in waterstof. 

nieuws
23/11/2018 - 00:00

Sandwiching an oxygen-rich layer of silicon between a solar cell and its metal contact has allowed researchers in Europe to break performance records for the efficiency with which silicon solar cells convert sunlight into electricity. But the challenge now is how to make these so-called passivating contacts suitable for mass production.

studie
08/10/2018 - 00:00

A report published today by the UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) states that that urgent and unprecedented measures are required to keep global temperature rises to below 1.5 degrees Celsius. 

nieuws
28/09/2018 - 00:00

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat beschermingsmaatregelen in geval van crisis op elektriciteitsbevoorrading van het land omvat.

nieuws
13/07/2018 - 15:45

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

nieuws
06/07/2018 - 00:00

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem en van staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning aan de nv Elia Asset van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden gelegen ten zuiden van de Lodewijkbank.