nieuws
26/09/2019 - 00:00

Vanaf vrijdag 1 november kunnen mensen die onvoldoende geld hebben om hun aardgasbudgetmeter op te laden, opnieuw een minimum aardgaslevering aanvragen bij het OCMW van hun gemeente, net zoals de voorbije jaren. 

studie
26/03/2019 - 00:00

Energy demand worldwide grew by 2.3% last year, its fastest pace this decade, an exceptional performance driven by a robust global economy and stronger heating and cooling needs in some regions. Natural gas emerged as the fuel of choice, posting the biggest gains and accounting for 45% of the rise in energy consumption. 

studie
08/03/2019 - 00:00

Een nieuw ontwerp om woningen aardgasvrij te maken met lokaal opgewekte zonnewarmte heeft van de RVO vanuit de Topsector Energie een subsidie van 350.000 euro gekregen. Met het ontwerp wordt flink meer CO₂ bespaard dan andere aardgasvrije oplossingen. TU Delft is penvoerder van het project en ontwikkelt en test samen met onder meer Deltares en Greenvis het zogenoemde ‘DeZONNET’-concept.

studie
01/02/2019 - 00:00

De voorbije maanden voerde PwC in opdracht van de VREG een studie uit met als doel een internationale vergelijking van de elektriciteits- en aardgasdistributienettarieven en de totale energiefactuur in de jaren 2014-2018.

nieuws
13/11/2018 - 00:00

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft voor de regio Drechtsteden een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de transitie naar een aardgasvrije warmtevoorziening in de gebouwde omgeving in 2035. Met het Vesta MAIS model is verkend met welke technische maatregelen dit tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten kan worden gerealiseerd.

nieuws
30/10/2018 - 00:00

Vanaf donderdag 1 november kunnen mensen die onvoldoende geld hebben om hun aardgasbudgetmeter op te laden, een minimum aardgaslevering aanvragen bij het OCMW van hun gemeente. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: “Nu de winter voor de deur staat mag niemand kou lijden. De minimum aardgaslevering garandeert ook huiselijke warmte voor wie in financiële nood zit.”

nieuws
05/10/2018 - 00:00

Via de OCMW’s kunnen mensen met een aardgasbudgetmeter die niet voldoende geld hebben om op te laden, van 1 november tot 1 april een minimale levering aardgas krijgen. Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein legde vandaag de bedragen van de minimale aardgaslevering voor deze winter vast. 

studie
18/09/2018 - 00:00

Na zo’n zestig jaar nemen we in Nederland afscheid van het aardgas, een rigoureuze stap in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Nu worden in een heel jaar duizend woningen energieneutraal of -positief gemaakt. Dat moeten er gemiddeld duizend per dag worden, om de klimaatdoelen te kunnen halen. In de paper ‘Lekker warm, zonder aardgas’ doet TNO hiervoor aanbevelingen. 

nieuws
01/08/2018 - 00:00

Methaan draagt na CO2 het meeste bij aan klimaatverandering. Nederlandse aannames rond bronnen van methaanemissies lijken niet juist. Dit blijkt uit internationaal onderzoek waar TNO een rol in speelde. De methaanuitstoot door aardgasproductie lijkt aanzienlijk groter dan aangenomen. Veeteelt is de grootste bron van methaanuitstoot. TNO pleit op basis van het onderzoek voor een Nationaal Meetprogramma Methaan. 

nieuws
13/07/2018 - 15:45

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België