studie
26/04/2019 - 00:00

Mensen die in een buurt met sterke luchtverontreiniging wonen klagen meer over depressieve gevoelens. 

studie
09/04/2019 - 00:00

Bemoedigende resultaten voor België op het gebied van milieubeleid en -wetgeving. De Europese Commissie heeft haar tweede verslag gepubliceerd over de wijze waarop de Europese milieuwetgeving en het Europese milieubeleid door de lidstaten in uitvoering worden gebracht. De federale en gewestelijke milieu-overheden van België zijn verheugd over het feit dat hierin de goede praktijken uit België onder de aandacht zijn gebracht.

nieuws
16/03/2018 - 00:00
De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed dat het decreet met algemene bepalingen over milieubeleid en de Vlaamse Codex Ruimelijke Ordening wijzigt. Het is de bedoeling om de waterregelgeving die tot het beleidsdomein Omgeving behoort te coördineren en samen te voegen.
nieuws
28/04/2017 - 00:00

Als overheidsinstanties hun rechten en verplichtingen in het kader van de milieuwetgeving niet nakomen, kan het publiek hen daarvoor ter verantwoording roepen.

nieuws
27/03/2017 - 00:00

Op 1 april 2017 gaan de departementen “Leefmilieu, Natuur en Energie” en “Ruimte Vlaanderen” samen. De nieuwe organisatie krijgt de naam Departement Omgeving. De hervorming kadert in de uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 en drukt de overtuiging uit dat de integratie van het ruimtelijk en het milieubeleid een sterker beleid en een efficiëntere organisatie oplevert.

studie
26/03/2017 - 00:00

De Milieu-inspectie van het Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft in 2016 11.503 inspecties uitgevoerd. Die inspecties kaderen in gerichte en geplande inspectiecampagnes, maar veel inspecties gebeuren ook naar aanleiding van klachten.

studie
06/02/2017 - 00:00

Verbetering van de toepassing van de EU-voorschriften op het vlak van afvalbeheer, natuur en biodiversiteit, luchtkwaliteit en de kwaliteit en het beheer van water.

studie
06/02/2017 - 00:00

De Europese Commissie heeft vandaag het eerste rapport gepubliceerd over de wijze waarop de lidstaten, waaronder België, de Europese milieuwetgeving uitvoeren. De Belgische federale en gewestelijke milieu-overheden staan positief tegenover deze Environmental Implementation Review.

nieuws
03/03/2015 - 00:00

Uit een nieuw verslag dat vandaag is gepubliceerd, blijkt dat het gecoördineerde EU-milieubeleid in de afgelopen vijf jaar tastbare resultaten heeft opgeleverd voor de burgers. De Europeanen hebben schonere lucht en water, storten minder afval en recyclen meer; tegelijkertijd stimuleert het milieubeleid de werkgelegenheid en de groei.

 

studie
20/10/2014 - 00:00

Production and consumption systems in the European Union have large, global impacts on the environment. More sustainable ways of satisfying our needs are emerging, but they need more support, according to a new assessment.