nieuws
28/06/2013 - 13:43

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering vandaag het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 definitief goed. Het bestaat uit een Vlaams Mitigatieplan, om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en een Vlaams Adaptatieplan, om de effecten van de klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen. 

nieuws
26/05/2013 - 11:58

Om architecten en ontwerpers aan te sporen te anticiperen op het risico van overstromingen, gaat een consulent ‘Waterbewust bouwen’ aan de slag bij de Vlaamse Architectenorganisatie NAV.