nieuws
23/03/2018 - 00:00

TOTEM staat voor Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials. Dit digitale, wetenschappelijke instrument maakt het mogelijk om de milieuprestaties van gebouwelementen en gebouwen te berekenen en daarover te communiceren

nieuws
23/02/2018 - 00:00

Op Batibouw werd de tool Totem gelanceerd. Totem [Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials] is een transparante, eenvoudige, digitale interface waarmee de Belgische bouwsector aan de slag kan om de milieu-impact van gebouwen te objectiveren en te verminderen. De tool is het resultaat van een intensief samenwerkingsproject van de drie gewesten.

nieuws
29/05/2017 - 00:00

De Raad keurde een algemene oriëntatie goed over een hervorming van het systeem voor typegoedkeuring en markttoezicht voor motorvoertuigen.

Deze grote hervorming zal het huidige systeem moderniseren, aanpassen aan nieuwe technologieën die op de markt beschikbaar zijn en de controleproeven op emissiegegevens van voertuigen verbeteren.

nieuws
17/07/2013 - 12:04

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) waren de Marco Polo-programma’s, die erop gericht waren vracht van de weg te houden, ondoeltreffend en moeten ze in hun huidige opzet worden beëindigd. 

nieuws
09/04/2013 - 14:31

De Europese Commissie stelt methoden op EU niveau voor om de milieuprestaties van producten en organisaties te meten en stimuleert de lidstaten en de particuliere sector om deze methoden toe te passen.