studie
31/10/2018 - 00:00

In november start het Europese ARBAHEAT consortium met een onderzoeksproject om een van de modernste kolencentrales ter wereld, de kolencentrale van ENGIE in Rotterdam, om te bouwen naar een biomassagestookte centrale. Doel van deze showcase is om de mogelijkheden te onderzoeken van een innovatieve technologie om zo kostenefficiënt en flexibel mogelijk te zijn bij levering van duurzame elektriciteit én warmte uit een 100% biomassagestookte energiecentrale. 

studie
09/04/2018 - 00:00

In het kader van de OVAM-referentietaak, voert de VITO studiewerk uit omtrent de ontwikkeling van een centraal datasysteem voor biomassa(rest)stromen uit de open ruimte.

nieuws
20/02/2018 - 09:02

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein lanceert een nieuwe oproep voor groene-warmteprojecten. Kandidaten kunnen een steunaanvraag indienen voor projecten rond benutting van restwarmte, de opwekking van biomethaan, het gebruik van kleinschalige biomassa en diepe geothermie. 

nieuws
24/11/2017 - 00:00

De Vlaamse regering zorgde er vandaag voor dat de biomassacentrale Max Green in Gent langer kan openblijven, door het percentage van groenestroomcertificaten dat ze niet mogen verzilveren te verlagen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘In 2020 kan de centrale groene stroom leveren voor 424.000 gezinnen. 

nieuws
10/11/2017 - 00:00

In het kader van het Belgisch staatsbezoek aan India ondertekenden de ‘Indian Institute of Bioresources and Sustainable Development’ (IBSD, Imphal) en het Belgisch cleantech onderzoekscentrum VITO (Mol) een overeenkomst om mogelijke samenwerkingen na te gaan in biotechnologische R&D voor de valorisatie van biomassaproducten met toegevoegde waarde, met name bamboe. 

studie
09/10/2017 - 00:00

Om klimaatverandering te beperken is een vergaande reductie van de broeikasgasemissies nodig, ook in Nederland. Een emissiereductie van 95% is dan passender bij de doelstellingen uit de overeenkomst van Parijs dan een reductie van 80%. Hoe gaat het Nederlandse energiesysteem er in de toekomst uitzien als we een dergelijke vermindering van de uitstoot willen realiseren?

nieuws
06/10/2017 - 00:00

Om de Europese doelstellingen te halen, moet Vlaanderen tegen 2020 25.074 GWh hernieuwbare energie produceren. Vandaag keurde de Vlaamse regering de subdoelstellingen per hernieuwbare energiebron goed. ‘Na het faillissement van de biomassacentrale van Langerlo, halen we de doelstelling voor groene stroom uit biomassa omlaag.

nieuws
05/09/2017 - 00:00

ECN sluit zich aan bij de Federatie Bio-economie—een nieuw platform van bedrijven, kennisinstellingen en NGOs dat beoogt bio-economie op de kaart te zetten en wil pleiten voor een beter beleid en investeringsklimaat voor de bio-economie.

studie
10/03/2017 - 00:00
Er zijn miscanthusgenotypen beschikbaar die bestand zijn tegen koude. Dat levert een langer groeiseizoen op, en dus potentieel meer biomassa. Dat blijkt uit onderzoek van UGent en ILVO.
nieuws
31/12/2016 - 00:00

Het Vlaams Energie Agentschap (VEA) kreeg drie eensluidende adviezen over de grondstof die de biomassacentrale Langerlo wil gebruiken. Het gaat over houtstof en schavelingen van normale zaagactiviteit en houtverwerkende activiteiten van Estland, Letland en Litouwen. Volgens de sectorfederaties Fedustria en Cobelpa en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) worden deze houtstromen niet als industriële grondstof gebruikt. Het Vlaams Energie Agentschap zal de houtstromen dus goedkeuren als grondstof.