nieuws
21/10/2019 - 00:00

Voor de eindconferentie van het Europese Life+project Green4Grey werd een kwaliteitsvolle kortfilm gemaakt over haar realisaties.

nieuws
10/05/2019 - 00:00

Op 19 februari vond de internationale conferentie ‘Climate Change and Oceans Preservation’ plaats op initiatief van de twee Belgische ministers van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling en van de Noordzee. De Verklaring van Brussel werd enthousiast ontvangen op de conferentie en de steun blijft komen. 33 landen en 11 organisaties hebben de verklaring ondertekend.

nieuws
29/03/2019 - 00:00

Op voorstel van Minister Koen Van den Heuvel heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist om een klimaatopvolgpanel op te richten. Dat panel zal onderzoeken welke bijkomende klimaatmaatregelen kunnen worden genomen om het bestaande Vlaams klimaatbeleidsplan te versterken.

studie
25/03/2019 - 00:00

De klimaatuitdaging wordt nog te vaak herleid tot een energieprobleem. Het beheersen van de energievraag (minder energie verbruiken) en het vergroenen van de energie-opwekking (inzetten op hernieuwbare energie zoals zonne- en windenergie) zijn dan de oplossingen.

nieuws
26/02/2019 - 00:00

The Commission is today announcing an investment programme worth over €10 billion for low-carbon technologies in several sectors to boost their global competitiveness. Innovative climate action has a range of benefits for the health and prosperity of Europeans with an immediate, tangible impact on people’s lives - from the creation of local green jobs and growth, to energy-efficient homes with a reduced energy bill, cleaner air, more efficient public transport systems in cities, and secure supplies of energy and other resources.

nieuws
13/02/2019 - 00:00

Sinds enkele weken komen geregeld tienduizenden Vlamingen op straat om hun bezorgdheid over de klimaatopwarming te uiten. Vooral jongeren zijn de gangmakers van deze ‘call to action’. Van bij zijn aanstelling als klimaatminister stelde Koen Van den Heuvel herhaaldelijk de nood aan dialoog en overleg centraal. Het mag dan ook niet verwonderen dat hij onmiddellijk de hand reikte aan de bezielers van de klimaatmarsen. Hun gesprek leverde enkele concrete engagementen op.

nieuws
07/12/2018 - 00:00
 • iPropeller: subsidie klimaatmaatregelen
 • VN Ontwikkelingsprogramma: subsidie versterken klimaatweerbaarheid Malawi
 • Beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart: voorontwerp instemmingsdecreet
 • Distributie en levering thermische energie
 • Beauvent cvba: subsidie drijvende zonnepanelen
 • BBM nv: subsidie drijvende zonnepanelen
 • Steengoed Projecten cvba: subsidie drijvende zonnepanelen
 • Adpo nv: subsidie drijvende zonnepanelen
 • Terhills nv: subsidie drijvende zonnepanelenActieplan Asbestafbouwbeleid
 • Samenstelling lokale adviescommissie minimale levering elektriciteit, gas en water
 • Subsidies voor het uitvoeren van groenprojecten in het kader van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB)
 • Vaststelling van het landinrichtingsplan ‘Zelzate-Zuid’
 • Soortenbeschermingsprogramma's
nieuws
27/11/2018 - 00:00

In opdracht van de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in samenwerking met de Université Saint-Louis - Bruxelles, een publiek debat met academici, stakeholders en beleidsmakers over de organisatie van de besluitvorming met betrekking tot het klimaatbeleid in België.

nieuws
19/11/2018 - 00:00

Areas next to rivers hold potential for cost-effective flood protection and improving the health of an entire river ecosystem. According to a European Environment Agency (EEA) briefing, restoring European floodplains closer to their natural state would contribute to the achievement of several European Union policies. 

nieuws
29/06/2018 - 00:00

Op 22 maart 2018 riep de Europese Raad de Europese Commissie op om een voorstel voor een langetermijnstrategie inzake de reductie van de broeikasgasuitstoot in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs te presenteren in het eerste kwartaal van 2019.