nieuws
07/08/2013 - 15:40

The latest figures for wastewater treatment in Europe show improvements in collection and treatment, even if big differences remain between Member States.

nieuws
21/05/2013 - 17:18

Het zwemwater aan de kust en in de Vlaamse zwemvijvers scoort meer dan behoorlijk. Dat bleek uit de langetermijnbeoordeling van alle Europese zwemvijvers en badplaatsen door de Europese Commissie. Dankzij de frequente wateranalyses van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), wordt een verminderde waterkwaliteit ook snel opgemerkt.

nieuws
21/05/2013 - 13:45

Volgens het jaarlijks verslag over de kwaliteit van het zwemwater in Europa van het Europees Milieuagentschap voldoet 94 % van de zwemlocaties in de Europese Unie aan de minimumnormen voor waterkwaliteit, en is de kwaliteit van het water op 78 % van de locaties uitstekend. Het aantal locaties dat voldoet aan de minimumeisen is ten opzichte van vorig jaar met bijna 2 % gestegen. 

nieuws
25/01/2013 - 18:04

De Mestbank stelt vast dat het nitraatresidu in 2012 beduidend lager ligt dan voorgaande jaren. Daardoor neemt het risico op uitspoeling van nitraten naar grond- en oppervlaktewater af. 

nieuws
16/01/2013 - 13:20

Nutriëntenarme voeders (voeders met minder fosfor en minder ruw eiwit)dragen wezenlijk bij tot een Vlaamse nutriëntenbalans in evenwicht en dus tot een betere waterkwaliteit. Dat blijkt uit de tussentijdse evaluatie van het akkoord dat Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege in 2011 heeft gesloten met Bemefa, de Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten in België, en de Vereniging voor Zelfmengers over de productie van nutriëntenarme voeders voor varkens en pluimvee.

nieuws
08/11/2012 - 18:48

Globaal is de kwaliteit van onze waterlopen merkelijk verbeterd tegenover tien jaar geleden. Dat leidt de Vlaamse Milieumaatschappij af uit haar meetresultaten van 2011. Een betere waterkwaliteit zorgt tegelijk echter ook voor een grotere gevoeligheid voor incidentele lozingen in het water.