nieuws
08/07/2016 - 12:18

Met het mooie weer kan een verfrissende duik heerlijk zijn. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG), Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en nv De Scheepvaart (DS) raden aan om te zwemmen op de locaties in Vlaanderen die aangeduid zijn als zwemwater. Zwemmen in beken, rivieren en kanalen houdt risico’s in.

studie
21/03/2016 - 00:00

Uitgebreid partnerschap in land- en tuinbouw geeft start van sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit.

studie
20/10/2014 - 00:00

De waterkwaliteit van de beken en rivieren in Vlaanderen gaat gestaag de goede richting uit. Maar nog geen enkel Vlaams waterlichaam behaalt de goede toestand, zoals de kaderrichtlijn Water voorschrijft. Dat blijkt uit de nieuwe meetresultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

nieuws
23/09/2014 - 00:00

Dit voorjaar hebben toezichthouders van de dienst Handhaving van de Mestbank extra controles uitgevoerd in de gebieden rond de MAP-meetplaatsen waar de maximale nitraatconcentratie schommelt rond de norm van 50 mg nitraat per liter.

studie
04/07/2014 - 16:55

Het tweede deel van de evaluatie van de waterkwaliteit in onze beken en rivieren in 2013 staat nu online.

nieuws
06/06/2014 - 13:54

De komende dagen wordt mooi en warm weer verwacht. Zeker met het verlengde weekend voor de deur is dit een ideale start van het badseizoen, zowel aan de Vlaamse kust als in de zwemvijvers en recreatiewateren in het binnenland. Veilig en gezond zwemmen vereist in de eerste plaats een goede zwemwaterkwaliteit. De Vlaamse overheid houdt daarom een oogje in het zeil en rapporteert de actuele resultaten op www.kwaliteitzwemwater.be. 

nieuws
03/06/2014 - 12:54

De eerste evaluatie van de waterkwaliteit in onze beken en rivieren in 2013 staat nu online. 

nieuws
17/04/2014 - 16:35

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde voor volgend jaar een subsidieprogramma voor 281 rioleringsprojecten goed dankzij de verhoging met 25% van het subsidiebudget tot 138 miljoen euro, het hoogste bedrag sinds de start van de uitbouw van de waterzuiveringsinfrastructuur. Deze legislatuur investeerde de minister een recordbedrag van 1,938 miljard euro in waterzuivering.

nieuws
31/01/2014 - 13:50

De VLM roept de landbouwers op om aan het begin van het bemestingsseizoen 2014 bijzondere voorzichtigheid aan de dag te leggen. De komende maanden zijn namelijk cruciaal in het halen van de doelstellingen voor de waterkwaliteit in MAP4.

nieuws
22/11/2013 - 10:02

Hoe evolueert de waterkwaliteit in Vlaanderen? Wat zijn de bronnen van waterverontreiniging? De nieuwe meetresultaten van de oppervlaktewater- en waterbodemkwaliteit in Vlaanderen vindt u op de website van VMM.