nieuws
08/08/2014 - 11:31
De VREG pleit voor een efficiënte regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België, in lijn met de staatshervorming.
studie
19/06/2014 - 13:06

Het Federaal Planbureau publiceert vandaag de actualisering van de sleutelindicatoren uit zijn indicatorenset over duurzame ontwikkeling (www.indicators.be). De balans 2014 toont dat België een zekere vooruitgang naar duurzame ontwikkeling gerealiseerd heeft. Maar net zoals in de Europese Unie hebben verstoringen door de economische en financiële crisis niet enkel een weerslag op de economie, maar ook op de samenleving en het milieu.

nieuws
20/05/2014 - 10:44

Vandaag maakt de dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de resultaten bekend van de derde nationale klimaatenquête (na edities in 2005 en 2009). 

nieuws
16/04/2014 - 16:36

De Europese Commissie daagt België en Finland voor het Hof van Justitie van de Europese Unie omdat zij de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen niet in nationaal recht hebben omgezet. Op grond van die richtlijn moeten de lidstaten minimumeisen voor de energieprestatie van alle gebouwen invoeren en toepassen, ervoor zorgen dat gebouwen een energieprestatiecertificering krijgen en een regelmatige keuring van verwarmings- en airconditioningsystemen voorschrijven.

studie
21/02/2014 - 11:27

In opdracht van MIRA voerde Ecolife twee studies uit over de ecologische voetafdruk. Een eerste studie onderzocht waarom de ecologische voetafdruk van België hoger is dan die van onze buurlanden. In een tweede studie werd de ecologische voetafdruk van Vlaanderen berekend voor de periode 2004-2009.

studie
15/11/2013 - 10:52

Deze Working Paper beschrijft de huidige versie van het HERMES, het macrosectoraal middellangetermijnmodel van het Federaal Planbureau.

nieuws
17/10/2013 - 10:41

België wordt veroordeeld tot betaling van geldboete van 10 miljoen EUR wegens niet-uitvoering van het arrest van het Hof van 8 juli 2004 (C-27/03) betreffende de behandeling van stedelijk afvalwater.

nieuws
25/09/2013 - 09:44

Samen met haar Waalse partner Hypothèse lanceerde RVO-Society vandaag het educatief project ‘Planetwatch’ dat jongeren bewust maakt door in eigen regio de luchtkwaliteit zelf te laten opmeten en registreren.

studie
04/12/2012 - 11:58

De ecologische voetafdruk van Belgen is gemiddeld 7,11 globale hectare (gha) per persoon. Dat is de op vijf na grootste afdruk ter wereld. Toch schat bijna 60% van de Vlamingen dit niet als problematisch in, blijkt uit onderzoek van de UGent.