studie
23/03/2012 - 16:43

Om rationeel energieverbruik en hernieuwbare energie verder te stimuleren, subsidieert de Vlaamse overheid innovatieve demonstratieprojecten.