nieuws
23/03/2018 - 00:00

Knelpunten op de arbeidsmarkt kunnen de geplande energietransitie uit het Regeerakkoord belemmeren. De benodigde veranderingen in investeringen en energiegebruik leiden tot een verschuiving van de productie naar meer arbeidsintensieve sectoren en naar andere provincies.

nieuws
19/03/2018 - 00:00

Nuon krijgt via dochter Chinook C.V. de vergunning om zonder subsidie het windpark op kavels I en II van Hollandse Kust (zuid) te gaan bouwen en exploiteren. Het windpark op de Noordzee levert straks voldoende duurzame stroom voor één miljoen huishoudens. 

nieuws
16/03/2018 - 00:00
Een van de uitgangspunten van de Vlaamse Energievisie is dat de energietransitie het product moet zijn van een intensieve samenwerking tussen de bevolking, ondernemingen en de overheid.
nieuws
16/03/2018 - 00:00

De routekaart naar een energieneutrale stad in 2040 kan een pittig dossier worden voor de Amsterdamse gemeenteraad. Het masterplan van TU-hoogleraar Andy van den Dobbelsteen maakt de enorme schaal van de ambitie duidelijk. 

nieuws
16/01/2018 - 00:00

U kan de visienota “Belgisch interfederaal Energiepact – Een gemeenschappelijke visie voor de energietransitie” consulteren.

nieuws
11/12/2017 - 00:00

Achtentwintig partijen ondertekenen regionaal groen waterstofconvenant!

 

studie
24/11/2017 - 00:00

Het derde verslag over de stand van de energie-unie toont aan dat de overgang van Europa naar een koolstofarme samenleving in de EU stilaan een feit wordt in de praktijk.

studie
15/11/2017 - 00:00

Met de publicatie van een nieuwe studie over de toekomst van het Belgische energiesysteem, roept Elia op tot snelle actie. In ‘Electricity Scenarios for Belgium towards 2050’ wijst de netbeheerder er op dat het de hoogste tijd is om keuzes te maken die het Belgische energiesysteem én onze welvaart veilig stellen. 

studie
27/10/2017 - 00:00

Efficiënte energieopslag is noodzakelijk voor een zinnige transitie naar duurzame energiebronnen. Dat betekent wel dat we duurzaam opgewekte elektriciteit (gedeeltelijk) zullen moeten omzetten en opslaan in chemische verbindingen. Dat stelt Wiebren de Jong, hoogleraar aan de TU Delft.

nieuws
22/09/2017 - 00:00

Het Departement Omgeving wil in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester en het Vlaams Energieagentschap (VEA) de pilootprojecten 'Energie- en Klimaatwijken' opstarten. Die willen de energietransitie en kwaliteitsvolle kernversterking en verdichting vertalen naar en uittesten in concrete, collectieve renovatie- en vernieuwingsprojecten op bouwblok- of wijkniveau.