nieuws
16/05/2014 - 15:01

In uitvoering van het Vlaams Klimaatplan heeft de Vlaamse Regering vandaag een nieuw pakket van vijf interne maatregelen goedgekeurd, gefinancierd van het Klimaatfonds, bovenop twee maatregelen die in november vorig jaar al werden beslist. In het pakket zit o.m. de uitbreiding van het aanbod aan elektrische laadpalen op parkeerterreinen in het Vlaams Gewest, het inzetten van meer energieconsulenten in de landbouw en in de sector van het onroerend erfgoed.

nieuws
13/05/2014 - 12:12

Vlaams minister-president Kris Peeters en directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot hebben dinsdag in Mechelen de eerste Belgische waterstofbus voorgesteld. Vanaf september zullen 5 waterstofbussen rijden in de regio ten noorden van de stad Antwerpen. De waterstofbussen produceren geen schadelijke uitstoot en zijn uiterst stil. Met de inzet van waterstofbussen wil de Vlaamse Regering zorgen voor schoon en stil openbaar vervoer in de steden. 

nieuws
09/05/2014 - 17:26

Vandaag besliste de Vlaamse regering een subsidie van 2 miljoen euro toe te kennen aan het diepegeothermieonderzoek van VITO. Met deze extra middelen bevestigt de Vlaamse regering haar vertrouwen in het onderzoek van VITO naar deze hernieuwbare energiebron. VITO zal deze middelen aanwenden voor haar eerste proefboring, die zal plaatsvinden op de Balmatt-site in Mol. 

nieuws
21/04/2014 - 11:33

De Vlaamse regering besliste vandaag op voorstel van minister-president Kris Peeters en minister van Leefmilieu Joke Schauvliege om de Vlaamse industrie competitiever te maken door de energiekost te verlagen. De bedrijven ontvangen steun voor een deel van de CO2-kost in de elektriciteitsprijzen. Deze steun- en klimaatmaatregel kreeg de goedkeuring van de Europese Commissie. Het steunbedrag voor het verbruik van 2013 bedraagt ongeveer 60 miljoen euro.

nieuws
14/03/2014 - 14:26

Het nieuwe unieke natuurbeheerplan is vandaag door de Vlaamse Regering, op voorstel van minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege, een eerste keer principieel goedgekeurd. Iedereen die aan de Vlaamse natuur wil meewerken, wordt in de toekomst gelijkwaardig behandeld en beloond, afhankelijk van het vooropgestelde resultaat.

nieuws
24/01/2014 - 11:12

VLAREM III betreft de implementatie van BBT ("best beschikbare technologieën") m.b.t. GPBV-installaties ("GPBV" staat voor "geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging" en betreft de installaties die onder de Richtlijn Industriële Emissies vallen).

nieuws
20/12/2013 - 15:47

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke SCHAUVLIEGE heeft de Vlaamse Regering ingestemd met een aantal initiatieven om de investeringen voor waterzuivering op te voeren. Zo werden de jaarlijkse subsidies voor gemeentelijke rioleringswerken nog eens opgetrokken met 8,5 miljoen uit het competitiviteitspact.

nieuws
20/12/2013 - 15:32

De Vlaamse Regering heeft het voorontwerp van decreet Landinrichting definitief goedgekeurd. Het decreet biedt een ‘instrumentenkoffer’ die moet toelaten plannen en projecten op het terrein vlugger, efficiënter én op maat te realiseren, en er een flankerend beleid aan te koppelen.

nieuws
27/09/2013 - 15:34

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege is de Vlaamse Regering vandaag akkoord gegaan met een ingrijpende vereenvoudiging van de Vlaamse jachtwetgeving. In de loop der jaren was die wetgeving vergroeid tot een kluwen van uitvoeringsbesluiten en droeg daardoor onvoldoende bij tot het verstandig beheer van wildsoorten en hun leefgebieden.

brochure
01/06/2013 - 11:21

The brochure explains why industry in Flanders needs to change, what guidance and support the Flemish Government is providing and what project portfolio this has already resulted in.