studie
13/03/2019 - 00:00

Hoe voldoen we in 2050 aan de wereldwijde energie- en voedselvraag én slagen we er tegelijkertijd in mens en planeet te sparen? Dat lukt alleen door vergaande innovaties in productie en consumptie te combineren met integraal beleid. Zo luidt de conclusie van het rapport ‘Gezonde planeet, gezonde mensen’.  

nieuws
23/02/2019 - 00:00

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Minister van Energie Lydia Peeters de Regelluwe Zones op het vlak van Energie principieel goedgekeurd. Een regelluwe zone is een proeftuin waar onderzoekers kunnen experimenteren zonder dat ze gehinderd worden door de algemene wetgeving. Lydia Peeters: “Om vooruitgang te boeken heeft de energieomslag nood aan onderzoek en innovatieve technieken. Bij projecten die erkend worden als regelluwe zone, kunnen onderzoekers innovatieve toepassingen toetsen aan de realiteit. Dat levert nieuwe inzichten op die later kunnen worden uitgebreid naar de rest van Vlaanderen.”  

nieuws
24/10/2018 - 00:00

De Vlaamse regering zal regelluwe zones kunnen instellen waar geëxperimenteerd kan worden op vlak van energie. ‘Nieuwe technologieën en marktmodellen kunnen in regelluwe zones sneller getest worden, want men moet minder procedures doorlopen en vergunningen aanvragen. Zo geven we innovatie alle kansen’ zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

studie
02/10/2018 - 00:00

Energy-intensive industries are responsible for a large share of Europe’s greenhouse gas emissions. This means they have a key role to play in implementing the EU’s roadmap to decarbonisation. 

nieuws
03/07/2018 - 00:00

Waarom vergroent jouw onderneming haar businessmodel? Vul even deze vragenlijst in en maak kans op deelname aan een innovatieve studiedag. 

nieuws
08/06/2018 - 00:00

In 2019 start Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen, met de bouw van ’t Centrum op haar site in Westerlo. Het innovatieve gebouw moet de katalysator worden voor circulair bouwen in Vlaanderen en daarbuiten. Rond deze hotspot voor bouwinnovatie zal de komende jaren stap voor stap een circulair bedrijventerrein ontwikkeld worden.

nieuws
08/06/2018 - 00:00

De Commissie stelt voor 100 miljard EUR van de volgende langetermijnbegroting van de EU (2021-2027) aan onderzoek en innovatie te besteden.

nieuws
23/03/2018 - 00:00

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM vzw), reikt in 2019 voor de derde maal de 'Ivan Tolpe prijs' uit. 

nieuws
09/03/2018 - 00:00

Twaalf Vlaamse en Nederland-Limburgse bedrijven en kenniscentra slaan de handen in elkaar om de glastuinbouw verder te versterken. Het gaat om innovaties rondom energieverbruik, minder CO2 uitstoot en efficiënte omgang met hulpbronnen. Het consortium heeft hiervoor een Europese subsidie ontvangen en is daarbij intensief ondersteund door de Provincie Limburg en de Provincie Antwerpen. 

nieuws
12/12/2017 - 00:00

Informatie Vlaanderen, het Vlaams Departement Omgeving en de stad Antwerpen wonnen een e-gov award in de categorie ‘beste project’. Ze worden daarmee beloond voor het systeem achter het beheer en de handhaving van de lage-emissiezone (LEZ).