studie
11/06/2015 - 11:51

Air pollutant emissions in the EU continue to exceed legal limits, according to a report from the European Environment Agency (EEA) published today. Preliminary data for 2013 shows that ten EU Member States exceeded one or more of their emission ceilings for key pollutants. 

nieuws
25/04/2014 - 00:00

Vlaanderen stoot aanzienlijk minder verontreinigende stoffen en broeikasgassen uit dan tien jaar geleden

nieuws
28/03/2014 - 10:11

Air pollutants are still being emitted above legal limits in the EU. Recent data from the EU Member States shows that a number of countries continued to breach their emission ceilings in 2012.

nieuws
20/02/2014 - 14:06

De Commissie heeft vandaag 121 beslissingen genomen: bij 18 daarvan gaat het om een met redenen omkleed advies en bij 8 om een zaak die bij het Hof van Justitie van de Europese Unie aanhangig is gemaakt.

nieuws
16/09/2013 - 11:11

Naar verwachting zullen meer dan 2 000 Europese steden en gemeenten deelnemen aan de 12e Europese Mobiliteitsweek, die vandaag begint. Dit jaar loopt de week tot en met 22 september onder het motto "Schone lucht — Jij bent aan zet!". 

studie
16/08/2013 - 16:05

In een samenwerking tussen VITO en de Universiteit Hasselt is een belangrijke stap gezet in het begrijpen van de invloed die de omgeving van nu heeft op onze gezondheid later in het leven. De onderzoekers volgden bij jonge proefpersonen de diameter op van kleine bloedvaten in het netvlies van het oog. Na een periode van luchtvervuiling zagen ze een gevoelige vernauwing van de bloedvaten. Deze nieuwe en in vele opzichten “eenvoudige” methode kan een toepassing vinden in de preventieve gezondheidszorg.

studie
26/06/2013 - 14:07

Many air pollutant emissions are below internationally agreed limits, except nitrogen oxides, according to a European Environment Agency report released today. Emissions of three air pollutants, including fine particulate matter, are only slightly above targets to be met in 2020. 

nieuws
04/06/2013 - 11:01

Europa’s grootste milieuconferentie gaat vandaag van start onder de slogan “Schone Lucht voor Iedereen”. Dit jaar is de Groene Week gewijd aan het thema lucht en zal zij zo'n 3000 deelnemers samenbrengen om gedurende drie dagen luchtkwesties te bespreken.

nieuws
17/12/2012 - 14:10

De nieuwe milieuregels inzake scheepsbrandstoffen die vandaag in werking treden, zullen de luchtverontreiniging en de daarmee gepaard gaande gezondheidseffecten aanzienlijk verminderen. Luchtverontreiniging door de zeescheepvaart verspreidt zich over lange afstanden en draagt daardoor in toenemende mate bij tot luchtkwaliteitsproblemen in veel Europese steden.

nieuws
23/11/2012 - 16:17

Meer en meer laten verontruste burgers hun stem horen wanneer de kwaliteit van hun leefomgeving op het spel staat. Maar hoe nauwkeurig weten we eigenlijk hoe de lokale leefomgeving er aan toe is? De voorbije vier jaar hebben wetenschappers binnen het IDEA-project (Intelligent Distributed Environmental Assessment) nieuwe meetmethodieken ontwikkeld en de bruikbaarheid ervan uitgebreid gedemonstreerd. Ze stellen de resultaten voor op het IDEA-slotevent op 26 november in Gent.